De jaarlijkse financieringsbehoefte wordt bepaald door een aantal elementen:

  • mutaties in de leningen- en beleggingenportefeuille;
  • de begrote besteding van de reserves en voorzieningen;
  • Meerjarige investeringsplannen;
  • het meerjarige liquiditeitsverloop van het Grondbedrijf.

In 2018 voorzien wij een financieringsbehoefte van circa € 70 miljoen. Dit gaat, per saldo, om herfinanciering van de huidige leningenportefeuille en additionele investeringen. Daarnaast verwachten we een positieve kasstroom uit de grondbedrijf activiteiten. In de jaren vanaf 2021 en verder, uitgezonderd 2023, is de financieringsbehoefte beperkt. Bij de invulling van de looptijden voor de nieuwe financieringsbehoefte zullen wij met deze situatie rekening houden.