2015

2016

2017

2018

Toelichting

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,2

7,2

7,2

7,4

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

7,5

7,3

7,1

6,8

Ruimte

-0,3

-0,1

0,1

0,6

Formatie: aantal FTE

1.150,20

1.141,61

1.155,81

1.169,55

Bezetting: aantal FTE

1.148,10

1.141,89

1.142,22

1.071,04

Ruimte (aantal FTE)

2,1

-0,28

13,59

98,51

Inhuur (aantal FTE)*

158,70

186,26

176,99

over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden.

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 650,00

€ 668,00

€ 830,00

€ 885,00

Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom

17,0%

15,5%

16,4%

17,1%

Automatiseringskosten (* € 1 mln.)

€ 10,4

€ 10,7

€ 11,3

inclusief loonkosten

Overhead: % van totale lasten

7,00%

7,50%

9,60%

9,50%

Toelichting: 2015 en 2016 is jaarrekening, 2017 en 2018 is begroting. Vanaf de begroting 2017 wordt door het BBV een nieuwe en bredere definitie van overhead voorgeschreven. Voor 2015 en 2016 is gerekend met de overhead exclusief deze bredere definitie. Het verschil betreft met name kosten van leidinggevenden en bestuursondersteuning.

Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering)