Bijlage

Algemene reserve

Stand per 01-01-2018

23.493.898

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-500.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2018

310.000

Bijdrage uit energietransitie

100.000

Stand per 01-01-2019

23.403.898

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

54.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

Stand per 01-01-2020

21.757.898

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.940.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

665.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

Stand per 01-01-2021

20.454.898

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage van AR inlopen tekort grondexploitatie

98.897

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

145.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

Stand per 01-01-2022

27.838.430

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

145.000

Stand per 31-12-2022

34.839.065

Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie

Stand per 01-01-2018

-17.443.259

Rente 2018 2%

-348.865

Storting annuiteit grondbedrijf 2018

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.889.489

Rente 2019 2%

-217.790

Storting annuiteit grondbedrijf 2019

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.351.644

Rente 2020 2%

-107.033

Storting annuiteit grondbedrijf 2020

5.555.635

Stand per 01-01-2021

96.958

Rente 2021 2%

1.939

Storting annuiteit grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-98.897

Stand per 01-01-2022

0

Rente 2022 2%

Storting annuiteit grondbedrijf

Stand per 31-12-2022

0