weerstandscapaciteit AD einde jaar
(*€1000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve

9.901

9.706

23.494

23.404

21.758

20.455

27.838

34.839

Reserve inlopen tekort grondexploitatie

-36.308

-31.119

-17.443

-10.889

-5.352

97

0

0

Reserve Sociaal Domein

14.200

15.738

9.157

6.339

6.339

6.339

6.339

6.339

Egalisatiereserve bouwleges

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve begraafplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

Buffervermogen

-12.207

-5.675

15.208

18.854

22.745

26.891

34.177

41.178

Ruimte in de begroting

500

863

0

0

500

850

1.350

1.500

Weerstandscapaciteit AD

-11.707

-4.812

15.208

18.854

23.245

27.741

35.527

42.678