Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2017 veel lager liggen dan die van de gemeenten Nijmegen en Arnhem maar op hetzelfde niveau liggen als Ede en Amersfoort. De totale woonlasten van een vierpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2017 zijn hoger dan de woonlasten in Ede en Amersfoort en aanzienlijk lager dan de woonlasten van Nijmegen en Arnhem. Momenteel is nog niet duidelijk welke tarieven volgend jaar in de omliggende gemeenten gaan gelden.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2017.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende rekening houdt met DIFTAR.