Het Grondbedrijf legt verantwoording af door middel van het Meerjarenperspectief Grond (MPG).
Met het Raadsbesluit op het NIEGG-rapport in 2015 zijn keuzes gemaakt met betrekking tot. verkoop en behoud van het vastgoed in de NIEGG-gebieden. De te verkopen panden zijn ingebracht bij het Verkoopteam.