x € 1.000

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

329.849

324.499

22.816

7.643

-15.173

Programma 2 Veiligheid

-15.143

-12.985

14.788

1.087

-13.701

Programma 3 Openbare ruimte

-36.252

-20.899

43.732

19.648

-24.084

Programma 4 Milieu

-5.168

-1.755

22.410

19.485

-2.925

Programma 5 Jeugd en onderwijs

-76.733

-66.990

74.527

6.203

-68.324

Programma 6 Apeldoorn activeert

-59.639

-46.715

104.373

54.388

-49.985

Programma 7 Zorg en welzijn

-96.985

-93.610

109.707

10.036

-99.671

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

-26.210

-24.587

33.396

8.258

-25.138

Programma 9 Door! met de buitenstad

7.625

-7.496

63.031

54.311

-8.720

Programma 10

-48.552

* Overhead

56.392

4.703

-51.689

* Algemene dekkingsmiddelen

16.572

376.440

359.868

* Heffing VPB

0

0

0

0

* Onvoorzien

179

-179

Subtotaal programma's

21.344

910

561.923

562.202

279

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

-3.732

-8.761

8.086

880

-7.206

Programma 2 Veiligheid

-793

0

0

0

0

Programma 3 Openbare ruimte

1.237

812

410

2.420

2.010

Programma 4 Milieu

89

-377

18.633

18.434

-199

Programma 5 Jeugd en onderwijs

738

1.081

467

467

Programma 6 Apeldoorn activeert

-405

916

3.289

3.289

Programma 7 Zorg en welzijn

-13.429

457

445

445

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

604

100

Programma 9 Door! met de buitenstad

-609

442

3.401

4.116

715

Programma 10

4420

* Overhead

200

200

Totaal mutaties reserves

-16.300

-910

30.530

30.251

-279

Saldo na bestemming

5.044

0

592.453

592.453

0