Eenheid

Loonkosten,

Totaal

Loonsom

uitkeringen,

aantal

per

vergoedingen

fte's

fte

in €

in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.101.639

Bestuur (incl lasten APPA)

1.086.297

Griffie

800.608

9,31

85.994

Organisatie-eenheden

Directieraad

467.335

3,00

155.778

Strategie en Regie

1.648.100

15,57

105.851

Publiek, Ondernemen en Wijken

5.623.372

87,11

64.555

Ruimtelijke Leefomgeving

9.662.425

114,46

84.417

Jeugd, Zorg en Welzijn

7.797.274

109,15

71.436

Werkplein Activerium

14.045.755

211,45

66.426

Beheer en Onderhoud

10.218.969

179,35

56.978

Projecten, Vastgoed en Grond

7.033.742

85,84

81.940

Veiligheid en Recht

5.319.261

74,93

70.990

Organisatie

7.904.008

106,39

74.293

Financien

6.247.641

76,31

81.872

Informatie

8.203.825

105,99

77.402

Totaal huidig personeel

87.160.251

1.178,86

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

223.651

Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern)

605.249

Totaal voormalig personeel

828.900

Totaal personele lasten

87.989.151

1.178,86