Het Vastgoedbedrijf legt verantwoording af door middel van het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV). In 2017 is deze voor de 3e keer aangeboden aan de Raad met een geactualiseerd ‘Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf’, waaronder een paragraaf verduurzaming en nieuw grondverhuurbeleid. Het MPV draagt mede door de aanvulling van een dashboard met KPI's op de belangrijkste vastgoedthema's bij aan een professionele vastgoedorganisatie, welke op een transparante wijze inzicht geeft in haar vastgoedportefeuille en de wijze waarop gewerkt wordt binnen het team Vastgoed.

Als gevolg van gewijzigde regelgeving (BBV) is het complex Wassink/Zwitsal van het Grondbedrijf overgeheveld naar de Algemene Dienst. Dit conform het in 2017 genomen raadsbesluit kaderwijziging Vlijtsepark. De inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur zal de komende jaren in projectvorm worden uitgewerkt. Er zal van (grootschalige) toevoeging van woningbouw op deze locatie geen sprake meer zijn. Het vastgoedbedrijf zal in opdracht van het project zorgdragen voor een optimale exploitatie van het aanwezig vastgoed met indien noodzakelijk de gewenste gebouwaanpassingen.