De weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden die we hebben om kosten te dekken van risicogebeurtenissen die we niet hebben begroot. Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit kijken we naar drie componenten:

  • het buffervermogen
  • ruimte in de begroting
  • belastingcapaciteit die we niet gebruiken.

De weerstandscapaciteit eind 2018 in de MPB 2017-2020 was berekend op € 13 miljoen. In deze MPB zien we dat de weerstandscapaciteit eind 2018 is gestegen naar € 18,8 miljoen. Dit is een gevolg van de resultaatbestemming 2016 die in 2017 is verwerkt. Daar tegenover staat, dat er een groter beroep gedaan wordt op de reserve sociaal domein dan we vorig jaar hadden gecalculeerd.
Op basis de ontwikkelingen volgens de MPB 2018-2020 groeit de weerstandscapaciteit de komende jaren verder naar € 42,7 miljoen eind 2022.