In de begrotingsprogramma’s gaan wij in op de bijdrage van de verbonden partijen aan de doelstellingen van de gemeente en de risico's. Via een link kunt u inzoomen op het uitgebreide format dat per verbonden partij is gemaakt. In deze paragraaf beperken wij ons daarom tot een resumé van alle verbonden partijen. Ten opzichte van de MPB 2017 is een kolom financiële bijdrage/subsidie toegevoegd, waar uw raad om heeft verzocht in de motie 'Royale inhoud'. Deze motie is door de raad op 19 januari 2017 vastgesteld.

Prg.

Verbonden partij

Wat

Bestuurlijk belang of aandelen belang

Financiële bijdrage/subsidie

Portefeuillehouder(s)

01

Alliander NV

DLN

0,043%

D.H. Cziesso

01

Bank Nederlandse Gemeenten

DLN

0,24%

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

Leisurelands (RGV)

DLN

16%De gemeente is aandeelhouder. Leisurelands levert een bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio.

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

NV Luchthaven Teuge

DLN

54,61%De gemeente is aandeelhouder.

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

Vitens

DLN

1 aandeelGeen

D.H. Cziesso

01

Regio Stedendriehoek

GR

DB lid

€ 418.000

J.G. Kruithof

01

Tribuut

GR

AB lid

€ 2.724.000

D.H. Cziesso

02

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR

GR

n.v.t.DB lid

€ 10.147.000

J.C.G.M. Berends

04

Circulus-Berkel BV

DLN

35,65%De gemeente Apeldoorn is aandeelhouder en opdrachtgever.

€ 15.146.000

D. H. Cziesso

04

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

GR

n.v.t.Apeldoorn is met één wethouder vertegenwoordigd in het DB en AB.

€ 3.811.093

M.J.P. Sandmann

06

Werkbedrijf Lucrato

GR

DB lid

€ 20.495.671

J.G. Kruithof

07

Accres Apeldoorn BV

DLN

100%Gemeente is volledig eigenaar van de vennootschap

€ 12.450.000

D.H. Cziesso

07

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GR

6,7% aandeel Apeldoorn in de exploitatieDB lid

€ 1.148.215

P. Blokhuis

07

Vervoerscentrale Stedendriehoek

GR

DB lid

€4.735.758

P. Blokhuis

08

NV Orpheus theater/congrescentrum

DLN

77,7%Gemeente Apeldoorn is aandeelhouder met preferent belang. De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie voor culturele prestaties.

€ 4.452.000

M.J.P. Sandmann

09

Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)

PPS

33 1/3% deelname

n.v.t.

D. H. Cziesso

09

Veldekster

PPS

25% deelname

n.v.t.

M.J.P Sandmann

09

Wegener

PPS

33 1/3% deelname

n.v.t.

M.J.P. Sandmann

* DLN=deelneming, GR=gemeenschappelijke regeling, PPS=publiek private samenwerking