De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de meeste schoolgebouwen. Zij gaan over het onderhoud (ook buitenonderhoud) en de instandhouding van de scholen.
De gemeente houdt een gedeelde verantwoordelijkheid met de schoolbesturen waar het gaat om algehele aanpassing, uitbreiding en (ver)nieuwbouw. In 2015 is hiervoor de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 vastgesteld door de gemeenteraad.