Ambitie van het programma

Cultuur, erfgoed, sport en evenementen hebben economische en sociale waarde. Deze onderwerpen zorgen voor een levende stad. Cultuur, erfgoed en sport maken Apeldoorn aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, te werken en te recreëren. De basis hiervoor is een goede infrastructuur van voorzieningen, zoals het Uitgaans- en Cultuurkwartier, een stadstheater Orpheus, onze attracties, Omnisport, Rijksmuseum het Loo, de binnenstad, evenementen, het erfgoed, en de Veluwe met het Kröller-Müllermuseum om de hoek.

Cultuur(historie) zegt iets over onze identiteit: wat we waren (geschiedenis en erfgoed), wat we zijn (kunst van nu) en wat we kunnen worden (verbeelding). Evenementen dragen bij aan lokale stadstrots, maar kunnen ook helpen met het uitdragen van het goeds van Apeldoorn naar buiten.
Sport en cultuur dragen bij aan gemeenschapszin, en fysieke én mentale gezondheid. Het culturele en sportieve verenigingsleven is dé motor voor ontmoeting, vrijwilligerswerk en participatie. Via culturele en sportieve activiteiten leren kinderen en jongeren met elkaar samen te werken en hun talenten te ontdekken.

Cultuur en erfgoed voegen waarde toe aan onze leefomgeving, gebouwen en openbare ruimte. We zien dit bij moderne architectuur, buitenkunstwerken, monumenten en erfgoed. Erfgoed is een ruimtelijke onderlegger voor (binnen-)stedelijke ontwikkeling, zoals het terugbrengen van de Grift, het terugbrengen van oude gevels van de binnenstad, of het herbestemmen van na-oorlogs erfgoed zoals het Zwitsalterrein en het architectuuricoon van Herman Herzberger: het oude Centraal Beheer gebouw.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht het aanbod breed en toegankelijk te houden voor alle inwoners en bezoekers van Apeldoorn, maar ook om Apeldoorn buiten de regio bekend te maken. Daarom zet de gemeente naast het lokaal gerichte aanbod in op citymarketing en top-evenementen. Want grote evenementen als de Giro d'Italia, het WK Baanwielrennen, 3FM Serious Request, en ook de NJO Muziekzomer, Roots in the Woods of Grasnapolsky zetten de buitengewone kwaliteiten van Apeldoorn positief in de etalage. De komende periode zetten wij met initiatiefnemers de schouders onder verbijzondering van het aanbod en een uitgebalanceerde evenementenkalender.

Apeldoorn is een comfortabele (gezins)stad, dat stralen we uit en hierop richten we onze voorzieningen. Het gemeentelijk beleid voor sport en cultuur kent een toespitsing op jeugd, want jong geleerd is oud gedaan. Maar het totale aanbod is breed en voor iedereen, jong en oud, van kind tot ouder tot grootouder, wonend in centrum, wijk en dorp. Wij willen deze verbindende kracht op peil houden en waar het kan versterken. Bijvoorbeeld door verenigingen en hun vrijwilligers te helpen een meer centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. Dat doen we langs de lijn van de Apeldoornse Sportagenda, én de culturele agenda, die is verwoord in de nieuwe cultuurnota Cultureel Kapitaal en de aanstaande Sportnota.  

De beleving van een herkenbare historische identiteit brengen we over het voetlicht door monumentensubsidies, het gevelfonds, informatievoorziening en projecten die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het Apeldoorns erfgoed vergroten. We helpen de woningeigenaren met raad en daad met de instandhouding van bijzondere monumentale woningen.

Speerpunten van beleid

  • Voldoende en optimaal benutte voorzieningen voor sport en cultuur en behoud van cultureel erfgoed;
  • Een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers en bewoners;
  • Aantrekkingskracht, zichtbaarheid en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en vergroten.

Lasten

€ 33,4 mln.

Baten

€ 8,3 mln.