Mutaties leningenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln.)

Gemiddelde
rente

Stand per 1 januari 2018

513,4

2,65%

-  Nieuwe leningen

+70,0

1,50%

-  Reguliere aflossing

-71,0

3,86%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.  

-  Renteherziening

n.v.t.

Stand per 31 december 2018

512,4

2,26%

Volgens de voorlopige raming zal in 2018 voor circa € 70 miljoen aan leningen moeten worden aangetrokken. De looptijden van de nieuwe leningen worden afgestemd op het meerjarenfinancieringsperspectief.

Het verloop van de leningportefeuille vanaf 2014: