Ook de mogelijkheid om binnen de bestaande begroting te bezuinigen is een factor die de weerstandscapaciteit bepaalt. Want als het echt tegenzit en we niet genoeg of helemaal geen eigen vermogen hebben, moeten we flink bezuinigen. We hadden de afgelopen jaren een grote structurele opvangbuffer opgenomen in de MPB, omdat we nog veel taakstellingen moesten uitvoeren en er onzekerheden waren. We hebben nu een aparte reserve sociaal domein gemaakt. Bovendien liggen we met ons financieel herstel op koers. Voor 2017 en 2018 hebben we geen buffer opgenomen. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 bent u ermee akkoord gegaan, dat we weer een buffer opnemen: € 250.000 in 2019 en € 750.000 vanaf 2020. In deze MPB 2018-2021stellen we een ruimere buffer voor van € 500.000 in 2019 oplopend naar € 1.500.000 in 2022.