Tarieven

2017

2018

2019

2020

2021

Tarief vastrecht (per huishouden)

159,39

163,22

167,14

171,15

179,47

Tarieven variabel recht (per aanbieding):

120-liter container (restafval)

4,15

4,25

4,35

4,45

4,67

140-liter container (restafval)

4,84

4,96

5,08

5,20

5,45

240-liter container (restafval)

8,29

8,49

8,69

8,90

9,33

40-literzak (restafval)

1,38

1,41

1,44

1,47

1,54

20-literzak (restafval)

0,69

0,71

0,72

0,74

0,78

1100-liter container (restafval)

37,98

38,89

38,89

40,78

42,76

Reserve

2017

2018

2019

2020

2021

Stand van de reserve op 1 januari

2.939

2.493

1.641

1.155

966

Opbrengst afvalstoffenheffing

15.996

16.576

17.172

17.790

18.237

Subtotaal

18.935

19.069

18.813

18.945

19.233

Bij: overige baten

2.622

3.034

3.079

3.121

3.162

Af: lasten

-19.064

-20.462

-20.738

-21.069

-21.399

Stand van de reserve op 31 december

2.493

1.641

1.155

996

966

o.b.v. recycleplan geen maximum