(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
1.1 Crisisbeheersing en brandweer€ 10.860€ 314€ -10.546€ -10.513€ -10.364€ -10.369
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 3.907€ 773€ -3.134€ -3.191€ -3.254€ -3.303
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
01100002 Kosten oefeningen en overig€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
01100003 Beheren org.plan rampenbestrijding€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
01100004 Bijdrage aan vnog€ 10.288€ 0€ -10.288€ -10.252€ -10.099€ -10.099
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden)€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
01100006 Onderhoud brandkranen€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
01100007 Brandweerkazernes€ 432€ 314€ -118€ -120€ -123€ -125
01100008 Loonkosten taakveld 1.1€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
01200001 THOR€ 71€ 0€ -71€ -58€ -54€ -32
01200002 Kosten mobiele handhaving€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
01200003 Huisverbod online\ bopz€ 52€ 0€ -52€ -53€ -53€ -53
01200004 Integrale veiligheid algemeen€ 99€ 0€ -99€ -100€ -101€ -102
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen€ 329€ 0€ -329€ -332€ -336€ -340
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
01200007 kst bestuursdwang en overig€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
01200008 Vergunningen publiek domein€ 2.231€ 231€ -2.000€ -2.053€ -2.106€ -2.162
01200009 Integrale veiligheid€ 32€ 0€ -32€ -32€ -32€ -33
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl.€ 542€ 542€ 0€ 0€ 0€ 0
01200014 Cctv systeem caterplein€ 60€ 0€ -60€ -61€ -59€ -57
01200015 Cctv systeem stationstunnel€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -76
01200016 Loonkosten taakveld 1.2€ 363€ 0€ -363€ -372€ -381€ -391
08200001 Explosievenopruiming€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
08200053 Loonkosten taakveld 8.2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 41€ 0€ -41€ -42€ -42€ -43
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 10.288€ 0€ -10.288€ -10.252€ -10.099€ -10.099
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
4471 Onderhoudskosten€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 149€ 0€ -149€ -153€ -157€ -161
4101 Salarissen en sociale lasten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4420 Belastingen€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4810 Mutaties voorzieningen€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -55
4820 Afschrijvingen€ 111€ 0€ -111€ -112€ -114€ -117
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 55€ 0€ -55€ -54€ -52€ -50
8450 Huren€ 0€ 314€ 314€ 317€ 320€ 323
4100 Salarissen en sociale lasten€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 68€ 0€ -68€ -56€ -51€ -30
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -2€ -3€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -26
4480 Adviezen€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 99€ 0€ -99€ -100€ -101€ -102
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 329€ 0€ -329€ -332€ -336€ -340
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4400 Overige goederen en diensten€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
4480 Adviezen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.201€ 0€ -2.201€ -2.256€ -2.311€ -2.369
4101 Salarissen en sociale lasten€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 231€ 231€ 234€ 236€ 239
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 32€ 0€ -32€ -32€ -32€ -33
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 610€ 0€ -610€ -610€ -610€ -610
4402 Stelposten€ -93€ 0€ 93€ 93€ 93€ 93
4480 Adviezen€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 222€ 222€ 222€ 222€ 222
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 320€ 320€ 320€ 320€ 320
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 55€ 0€ -55€ -55€ -56€ -57
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ -6€ -3€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -76
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 358€ 0€ -358€ -367€ -376€ -386
4101 Salarissen en sociale lasten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4100 Salarissen en sociale lasten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14.787€ 1.087€ -13.700€ -13.724€ -13.639€ -13.693
Saldo€ 10.860€ 314€ -10.546€ -10.513€ -10.364€ -10.369
Saldo€ 3.907€ 773€ -3.134€ -3.191€ -3.254€ -3.303
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 10.288€ 0€ -10.288€ -10.252€ -10.099€ -10.099
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 432€ 314€ -118€ -120€ -123€ -125
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -58€ -54€ -32
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
Saldo€ 52€ 0€ -52€ -53€ -53€ -53
Saldo€ 99€ 0€ -99€ -100€ -101€ -102
Saldo€ 329€ 0€ -329€ -332€ -336€ -340
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 2.231€ 231€ -2.000€ -2.053€ -2.106€ -2.162
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -32€ -32€ -33
Saldo€ 542€ 542€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -59€ -57
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -76
Saldo€ 363€ 0€ -363€ -372€ -381€ -391
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -42€ -42€ -43
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 10.288€ 0€ -10.288€ -10.252€ -10.099€ -10.099
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 149€ 0€ -149€ -153€ -157€ -161
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -55
Saldo€ 111€ 0€ -111€ -112€ -114€ -117
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -54€ -52€ -50
Saldo€ 0€ 314€ 314€ 317€ 320€ 323
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 68€ 0€ -68€ -56€ -51€ -30
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -2€ -3€ -2
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -26
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 99€ 0€ -99€ -100€ -101€ -102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 329€ 0€ -329€ -332€ -336€ -340
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.201€ 0€ -2.201€ -2.256€ -2.311€ -2.369
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 231€ 231€ 234€ 236€ 239
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -32€ -32€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 610€ 0€ -610€ -610€ -610€ -610
Saldo€ -93€ 0€ 93€ 93€ 93€ 93
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 222€ 222€ 222€ 222€ 222
Saldo€ 0€ 320€ 320€ 320€ 320€ 320
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -55€ -56€ -57
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -6€ -3€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -76
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 358€ 0€ -358€ -367€ -376€ -386
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0