(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 410€ 838€ 428€ 1.650€ 96€ 105
0.63 Parkeerbelasting€ 0€ 3.705€ 3.705€ 4.099€ 4.208€ 4.256
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 247€ 75€ -172€ -175€ -176€ -179
2.1 Verkeer en vervoer€ 14.481€ 1.162€ -13.319€ -13.744€ -13.955€ -14.600
2.2 Parkeren€ 3.750€ 0€ -3.750€ -5.707€ -4.161€ -4.204
2.5 Openbaar vervoer€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -106
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 13.957€ 1.104€ -12.853€ -12.827€ -13.097€ -13.645
7.2 Riolering€ 8.300€ 11.917€ 3.617€ 3.688€ 3.807€ 3.783
7.4 Milieubeheer€ 118€ 0€ -118€ -119€ -120€ -121
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 1.198€ 1.684€ 486€ 503€ 478€ 466
00990028 Reserve begraven prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3€ 0€ 122€ 122€ 122€ 122€ 122
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03€ -250€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0
00990037 Verr.reserve schildersonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03€ 646€ 590€ -56€ -53€ -12€ -3
00990040 Reserve BROA prg3€ 0€ 126€ 126€ 1.595€ 0€ 0
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 0€ 27€ 27€ 27€ 27€ 28
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 0€ 3.160€ 3.160€ 3.552€ 3.658€ 3.699
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 0€ 436€ 436€ 438€ 440€ 444
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 0€ 31€ 31€ 31€ 31€ 32
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 0€ 51€ 51€ 51€ 52€ 53
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 75€ 75€ 75€ 77€ 77
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -52
01200013 Subsidie dierenasiel€ 197€ 0€ -197€ -200€ -202€ -204
02100001 Loonkosten taakveld 2.1€ 3.923€ 0€ -3.923€ -4.019€ -4.117€ -4.221
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ 269€ 0€ -269€ -272€ -275€ -278
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ 240€ 0€ -240€ -242€ -245€ -248
02100004 Simuleringsmaatregelen fiets€ 79€ 0€ -79€ -75€ -76€ -80
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 20€ 20€ 0€ 0€ 1€ 1
02100006 Kosten schadeclaims€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -109
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -66
02100010 Onderhoud urinoirs€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
02100011 Herstel straatwerk€ 0€ 162€ 162€ 163€ 164€ 164
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
02100014 Elementverhardingen€ 65€ 0€ -65€ -128€ -192€ -255
02100015 Uren eenh. PV&G verhardingsprojecten€ 1.300€ 0€ -1.300€ -1.258€ -1.509€ -1.752
02100016 Wegmarkeringen€ 135€ 0€ -135€ -137€ -138€ -140
02100017 Wegmeubilair€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
02100018 Wildkerende roosters€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
02100019 Borden, palen en bermplanken€ 94€ 10€ -84€ -84€ -86€ -87
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
02100021 Bruggen algemeen€ 125€ 10€ -115€ -133€ -152€ -174
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ 66€ 0€ -66€ -66€ -67€ -68
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ 93€ 0€ -93€ -94€ -96€ -97
02100026 Asfalt ond.h.recr.fietspaden bu.geb.€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ 201€ 0€ -201€ -203€ -205€ -208
02100028 Elementverharding noord€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
02100029 Elementverharding zuid€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100031 Grindbermen noord€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02100032 Grindbermen zuid€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
02100033 Halfverhardingen noord€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -67
02100035 Onderhoud klompenpaden€ 45€ 0€ -45€ -46€ -46€ -47
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ 432€ 187€ -245€ -283€ -377€ -423
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ 735€ 13€ -722€ -730€ -738€ -746
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ 225€ 0€ -225€ -246€ -267€ -291
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 0€ 676€ 676€ 684€ 691€ 699
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ 382€ 0€ -382€ -390€ -409€ -423
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -53
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ 132€ 0€ -132€ -135€ -141€ -148
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ 628€ 0€ -628€ -643€ -664€ -671
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ 843€ 0€ -843€ -863€ -891€ -901
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ 29€ 10€ -19€ -19€ -20€ -20
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ 31€ 0€ -31€ -32€ -33€ -33
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ 122€ 0€ -122€ -125€ -129€ -130
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -47
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
02100051 Prullenbakken€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -52
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 185€ 0€ -185€ -188€ -189€ -191
02100053 Stortkosten veegafval€ 109€ 0€ -109€ -110€ -111€ -112
02100054 Bladcampagne€ 206€ 0€ -206€ -212€ -214€ -221
02100055 Verwijderen graffity€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
02100057 Bewegwijzering€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -46
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ 65€ 45€ -20€ -21€ -21€ -21
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ 271€ 0€ -271€ -305€ -336€ -370
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ 143€ 0€ -143€ -145€ -146€ -148
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ 1.091€ 0€ -1.091€ -1.088€ -1.028€ -948
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
02100065 Recognities vergunningen prorail€ 440€ 0€ -440€ -515€ -492€ -499
02100066 Diverse fietsprojecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100067 Bbv bereikbaarheid Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100068 Aanleg twee transferia€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100069 Arnheseweg politieacademie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100070 Zutphensestraat verdubbeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100073 Verkeersvisie€ 723€ 0€ -723€ -768€ -373€ -472
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200001 Onderhoud key 2 parkeren€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
02200003 Parkeervergunningen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02200004 Parkeerbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200005 Parkeergarages€ 663€ 0€ -663€ -666€ -673€ -676
02200006 Rijwielstallingen€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -30
02200007 Loonkosten taakveld 2.2€ 287€ 0€ -287€ -295€ -302€ -309
02200008 Parkeeronderzoek€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02200011 Aanschaf parkeerapparatuur€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
02200012 Taakveld parkeren algemeen€ 262€ 0€ -262€ -269€ -275€ -282
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 340€ 0€ -340€ -343€ -347€ -351
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -53
02200017 Rijwielstalling de serre€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
02200019 Rijwielstalling acec€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
02200020 Parkeergarage marktplein€ 628€ 0€ -628€ -634€ -642€ -649
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 113€ 0€ -113€ -115€ -116€ -118
02200022 Parkeren maaiveld€ 214€ 0€ -214€ -214€ -218€ -220
02200023 Parkeervergunningen€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 195€ 0€ -195€ -197€ -200€ -203
02200025 Parkeergarage orpheus€ 127€ 0€ -127€ -130€ -131€ -133
02200026 Parkeergarage anklaar€ 0€ 0€ 0€ -332€ -333€ -337
02200027 Parkeergarage Anklaar (BROA15.3)€ 5€ 0€ -5€ -1.595€ 0€ 0
02200029 Diversen parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
02200033 Parkeerterreinen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden€ 600€ 0€ -600€ -600€ -600€ -600
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ 29€ 0€ -29€ -29€ -29€ -29
02500005 Loonkosten taakveld 2.5€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
05700002 Bossen en landgoederen€ 36€ 5€ -31€ -31€ -32€ -32
05700003 Berg en Bos€ 29€ 686€ 657€ 659€ 661€ 664
05700004 Kinderboerderijen€ 9€ 59€ 50€ 52€ 53€ 54
05700005 Snippergroen€ 3€ 30€ 27€ 27€ 27€ 27
05700006 Groenverpachtingen€ 11€ 79€ 68€ 69€ 69€ 70
05700007 Volkstuinen€ 8€ 20€ 12€ 12€ 12€ 13
05700008 Kinderboerderijen€ 923€ 0€ -923€ -938€ -954€ -973
05700013 Loonkosten taakveld 5.7 PR 09€ 384€ 0€ -384€ -393€ -403€ -412
05700016 Park Berg en Bos€ 268€ 0€ -268€ -268€ -179€ -180
05700017 Groene Mal€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
05700018 Beken en sprengen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
05700019 Salarissen PVG taakveld 5.7 PR 03€ 4.730€ 0€ -4.730€ -4.846€ -4.964€ -5.089
05700020 UB Ontwerp Groen€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
05700021 Bosplantsoen noord€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -108
05700022 Bosplantsoen zuid€ 97€ 0€ -97€ -98€ -99€ -100
05700023 Hagen noord€ 111€ 0€ -111€ -113€ -114€ -115
05700024 Hagen zuid€ 76€ 0€ -76€ -76€ -77€ -77
05700025 Hekwerken noord€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
05700026 Hekwerken zuid€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
05700027 Bomen noord€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
05700028 Landschappelijke elementen€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -104
05700029 Bomen bovenwijks€ 523€ 0€ -523€ -528€ -534€ -540
05700030 Bomen kapitaallasten€ 3€ 0€ -3€ -5€ -8€ -10
05700031 leges kapvergunningen€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
05700034 Bermen, sloten, duikers€ 610€ 0€ -610€ -617€ -624€ -632
05700035 Inboet kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700036 Berg en bos beheervergoeding€ 132€ 0€ -132€ -134€ -135€ -137
05700037 Berg en bos groenonderhoud€ 139€ 0€ -139€ -140€ -142€ -144
05700038 Monitoring iepen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700039 Beheergeld noord€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
05700040 Beheergeld zuid€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ 11€ 0€ -11€ -21€ -30€ -40
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 43€ 0€ -43€ -15€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ 5€ 102€ 97€ 99€ 100€ 101
05700046 Bosbeheer€ 37€ 58€ 21€ 20€ 22€ 21
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 6€ 42€ 36€ 36€ 36€ 22
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ 629€ 0€ -629€ -639€ -641€ -648
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ 2.472€ 0€ -2.472€ -2.175€ -2.330€ -2.548
05700050 Stortkosten groenafval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700052 Afvoeren grond naar gronddepot€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -28
05700053 Vergroenen binnenstad€ 46€ 0€ -46€ -46€ -46€ -47
05700054 Inhuur lucrato groep poppe€ 128€ 0€ -128€ -130€ -130€ -132
05700055 Gazon noord€ 232€ 0€ -232€ -234€ -237€ -239
05700056 Gazon zuid€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
05700057 Hooigras noord€ 119€ 0€ -119€ -120€ -121€ -123
05700058 Hooigras zuid€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
05700059 Geluidschermen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ 307€ 0€ -307€ -581€ -596€ -611
05700061 Sierheesters noord€ 328€ 0€ -328€ -332€ -335€ -339
05700062 Sierheesters zuid€ 447€ 0€ -447€ -452€ -457€ -462
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ 5€ 0€ -5€ -9€ -13€ -19
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14)€ 51€ 0€ -51€ 0€ 0€ 0
05700065 Pootje Zevenhuizen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700066 SR, koersdocument Landgoed W€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700067 SR, apeldoorn te voet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
05700070 SR, herinrichting beekbergsebroek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700071 Aansluiting op berg&bos (BROA 3.16)€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
05700072 Sprengvallei berg en bos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700074 Landschapsbeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700075 Dierenwelzijn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ 192€ 0€ -192€ -135€ -135€ -208
07200001 Aanslag rioolrecht€ 363€ 0€ -363€ -357€ -360€ -364
07200002 Rioolgemalen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
07200003 Programma water en riolering€ 3.460€ 11.545€ 8.085€ 8.451€ 8.957€ 9.531
07200004 Loonkosten taakveld 7.2€ 710€ 0€ -710€ -727€ -745€ -765
07200005 Onderhoud riolen (rep.,verv.,rein.)€ 515€ 0€ -515€ -520€ -527€ -533
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 369€ 0€ -369€ -374€ -379€ -383
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
07200008 Onderhoud wadi's€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -75
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ 122€ 0€ -122€ -124€ -125€ -127
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ 77€ 0€ -77€ -78€ -78€ -79
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
07200015 Energiekosten gemalen€ 191€ 0€ -191€ -193€ -195€ -197
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
07200021 Aansluiten rioleringen€ 138€ 10€ -128€ -130€ -132€ -133
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
07200023 Kasteelgracht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200024 Voorziening groot onderhoud riolen€ 73€ 0€ -73€ -286€ -667€ -666
07200025 Voorziening vervanging riolen€ 558€ 0€ -558€ -563€ -568€ -568
07200026 Voorziening klimaatadaptatie€ 1.226€ 0€ -1.226€ -1.252€ -1.277€ -1.302
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 0€ 357€ 357€ 340€ 409€ -121
07400008 Bestrijding eikenprocessierups€ 62€ 0€ -62€ -63€ -63€ -64
07400009 Dierplagen dvo circulus-berkel€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -50
07400010 Verwerken kadavers€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
07400011 Asbestverwijdering€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
07500002 Begrafenissen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500003 Loonkosten taakveld 7.5€ 590€ 0€ -590€ -605€ -620€ -636
07500004 Begraafplaatsen€ 145€ 45€ -100€ -95€ -93€ -88
07500005 Begraafplaats uddel€ 7€ 78€ 71€ 72€ 74€ 74
07500006 Begraafplaatsen algemeen€ 206€ -32€ -238€ -242€ -243€ -244
07500007 Begraafplaats Heidehof€ 140€ 952€ 812€ 832€ 829€ 828
07500008 Begraafplaats soerenseweg€ 34€ 219€ 185€ 189€ 172€ 172
07500009 Begraafplaats wenum€ 42€ 267€ 225€ 229€ 233€ 233
07500010 Begraafplaats beekbergen€ 16€ 155€ 139€ 141€ 144€ 145
07500011 Begraafplaatsen€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 122€ 122€ 122€ 122€ 122
4800 Mutaties reserves€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4800 Mutaties reserves€ -250€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 646€ 0€ -646€ -646€ -606€ -599
8800 Mutaties reserves€ 0€ 590€ 590€ 593€ 594€ 596
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 126€ 126€ 1.595€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 27€ 27€ 27€ 27€ 28
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3.160€ 3.160€ 3.552€ 3.658€ 3.699
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 22€ 22€ 23€ 23€ 23
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 414€ 414€ 415€ 417€ 421
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 31€ 31€ 31€ 31€ 32
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 51€ 51€ 51€ 52€ 53
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 75€ 75€ 75€ 77€ 77
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -52
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 197€ 0€ -197€ -200€ -202€ -204
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.874€ 0€ -3.874€ -3.969€ -4.067€ -4.169
4101 Salarissen en sociale lasten€ 49€ 0€ -49€ -50€ -50€ -52
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 269€ 0€ -269€ -272€ -275€ -278
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 240€ 0€ -240€ -242€ -245€ -248
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 77€ 0€ -77€ -70€ -68€ -69
4402 Stelposten€ 2€ 0€ -2€ -5€ -8€ -11
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 20€ 20€ 20€ 21€ 21
4400 Overige goederen en diensten€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -109
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 48€ 0€ -48€ -48€ -49€ -49
4471 Onderhoudskosten€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 162€ 162€ 163€ 164€ 164
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 24€ 0€ -24€ -48€ -73€ -98
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 41€ 0€ -41€ -80€ -119€ -157
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 94€ 0€ -94€ -95€ -99€ -100
4600 Duurzame goederen€ 819€ 0€ -819€ -575€ -621€ -663
4820 Afschrijvingen€ 242€ 0€ -242€ -382€ -525€ -670
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 145€ 0€ -145€ -206€ -264€ -319
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 135€ 0€ -135€ -137€ -138€ -140
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
4600 Duurzame goederen€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -72
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 105€ 0€ -105€ -104€ -103€ -105
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 12€ 0€ -12€ -24€ -37€ -50
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 8€ 0€ -8€ -15€ -22€ -29
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 66€ 0€ -66€ -66€ -67€ -68
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 93€ 0€ -93€ -94€ -96€ -97
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 201€ 0€ -201€ -203€ -205€ -208
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -67
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 45€ 0€ -45€ -46€ -46€ -47
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 326€ 0€ -326€ -324€ -369€ -373
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 64€ 0€ -64€ -64€ -72€ -73
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 25€ 0€ -25€ -50€ -77€ -104
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 17€ 0€ -17€ -34€ -50€ -66
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 187€ 187€ 189€ 191€ 193
4410 Nuts€ 735€ 0€ -735€ -743€ -751€ -759
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13€ 13
4400 Overige goederen en diensten€ 225€ 0€ -225€ -246€ -267€ -291
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 676€ 676€ 684€ 691€ 699
4400 Overige goederen en diensten€ 382€ 0€ -382€ -390€ -409€ -423
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -28
4455 Betaalde huren€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 132€ 0€ -132€ -135€ -141€ -148
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 628€ 0€ -628€ -643€ -664€ -671
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 843€ 0€ -843€ -863€ -891€ -901
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 31€ 0€ -31€ -32€ -33€ -33
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 122€ 0€ -122€ -125€ -129€ -130
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -47
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -52
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 185€ 0€ -185€ -188€ -189€ -191
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 109€ 0€ -109€ -110€ -111€ -112
4400 Overige goederen en diensten€ 71€ 0€ -71€ -73€ -73€ -74
4471 Onderhoudskosten€ 135€ 0€ -135€ -139€ -141€ -147
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -46
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4410 Nuts€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4471 Onderhoudskosten€ 48€ 0€ -48€ -49€ -49€ -50
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 45€ 45€ 45€ 45€ 46
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
4471 Onderhoudskosten€ 180€ 0€ -180€ -194€ -204€ -216
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 12€ 0€ -12€ -24€ -37€ -50
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 8€ 0€ -8€ -15€ -22€ -30
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 143€ 0€ -143€ -145€ -146€ -148
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 858€ 0€ -858€ -873€ -830€ -767
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 229€ 0€ -229€ -211€ -194€ -177
4471 Onderhoudskosten€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 440€ 0€ -440€ -515€ -492€ -499
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 138€ 0€ -138€ -88€ -25€ 0
4402 Stelposten€ 585€ 0€ -585€ -680€ -348€ -472
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
4471 Onderhoudskosten€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 157€ 0€ -157€ -159€ -162€ -164
4422 Waterschapslasten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4470 Onderhoud vastgoed€ 159€ 0€ -159€ -160€ -162€ -163
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -30
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 89€ 0€ -89€ -90€ -91€ -92
4820 Afschrijvingen€ 133€ 0€ -133€ -135€ -138€ -140
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 87€ 0€ -87€ -83€ -81€ -78
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4100 Salarissen en sociale lasten€ 283€ 0€ -283€ -291€ -298€ -305
4101 Salarissen en sociale lasten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
4400 Overige goederen en diensten€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
4100 Salarissen en sociale lasten€ 259€ 0€ -259€ -266€ -272€ -279
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 340€ 0€ -340€ -343€ -347€ -351
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
4471 Onderhoudskosten€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4471 Onderhoudskosten€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 357€ 0€ -357€ -360€ -364€ -368
4410 Nuts€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -40
4420 Belastingen€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
4471 Onderhoudskosten€ 178€ 0€ -178€ -180€ -182€ -184
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4410 Nuts€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4420 Belastingen€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
4471 Onderhoudskosten€ 67€ 0€ -67€ -67€ -68€ -69
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
4471 Onderhoudskosten€ 97€ 0€ -97€ -97€ -101€ -102
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -100
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 11€ 0€ -11€ -9€ -7€ -5
4471 Onderhoudskosten€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4410 Nuts€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
4420 Belastingen€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
4471 Onderhoudskosten€ 123€ 0€ -123€ -124€ -126€ -127
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
4410 Nuts€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
4420 Belastingen€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
4471 Onderhoudskosten€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -332€ -333€ -337
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -1.595€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 600€ 0€ -600€ -600€ -600€ -600
4400 Overige goederen en diensten€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
4410 Nuts€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4410 Nuts€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4471 Onderhoudskosten€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -24
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -43
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2
8460 Pachten€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -14
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 7€ 0€ -7€ -6€ -5€ -5
8450 Huren€ 0€ 640€ 640€ 641€ 641€ 641
8460 Pachten€ 0€ 46€ 46€ 46€ 47€ 47
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -3
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ 3€ 0€ -3€ -2€ -1€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
8450 Huren€ 0€ 59€ 59€ 60€ 60€ 61
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
8450 Huren€ 0€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
8450 Huren€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19
8460 Pachten€ 0€ 57€ 57€ 58€ 58€ 59
4420 Belastingen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
8450 Huren€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 21
4360 Subsidies€ 910€ 0€ -910€ -925€ -941€ -960
4810 Mutaties voorzieningen€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4100 Salarissen en sociale lasten€ 379€ 0€ -379€ -388€ -398€ -407
4101 Salarissen en sociale lasten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4402 Stelposten€ 88€ 0€ -88€ -88€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 45€ 0€ -45€ -42€ -39€ -37
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4100 Salarissen en sociale lasten€ 4.670€ 0€ -4.670€ -4.785€ -4.903€ -5.026
4101 Salarissen en sociale lasten€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -63
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -108
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 97€ 0€ -97€ -98€ -99€ -100
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 111€ 0€ -111€ -113€ -114€ -115
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 76€ 0€ -76€ -76€ -77€ -77
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -104
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 523€ 0€ -523€ -528€ -534€ -540
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 1€ 0€ -1€ -2€ -3€ -4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -3€ -5€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 610€ 0€ -610€ -617€ -624€ -632
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 132€ 0€ -132€ -134€ -135€ -137
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 139€ 0€ -139€ -140€ -142€ -144
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 8€ 0€ -8€ -16€ -23€ -31
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 42€ 0€ -42€ -15€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 102€ 102€ 104€ 105€ 106
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 33€ 33€ 33€ 34€ 34
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 42€ 42€ 42€ 42€ 28
4140 Ingeleend personeel€ 629€ 0€ -629€ -639€ -641€ -648
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 241€ 0€ -241€ -247€ -253€ -255
4402 Stelposten€ 240€ 0€ -240€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 145€ 0€ -145€ -148€ -150€ -153
4471 Onderhoudskosten€ 532€ 0€ -532€ -433€ -584€ -734
4490 Verzekeringen€ 155€ 0€ -155€ -158€ -160€ -160
4600 Duurzame goederen€ 138€ 0€ -138€ -139€ -139€ -141
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 922€ 0€ -922€ -959€ -952€ -1.012
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 99€ 0€ -99€ -91€ -92€ -93
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 46€ 0€ -46€ -46€ -46€ -47
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 128€ 0€ -128€ -130€ -130€ -132
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 232€ 0€ -232€ -234€ -237€ -239
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 119€ 0€ -119€ -120€ -121€ -123
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 151€ 0€ -151€ -151€ -152€ -153
4402 Stelposten€ 156€ 0€ -156€ -430€ -444€ -458
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 328€ 0€ -328€ -332€ -335€ -339
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 447€ 0€ -447€ -452€ -457€ -462
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 2€ 0€ -2€ -4€ -6€ -9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -10
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 51€ 0€ -51€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4724 Infrastructuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8517 Kapitaaloverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 192€ 0€ -192€ -135€ -135€ -208
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 363€ 0€ -363€ -357€ -360€ -364
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 394€ 0€ -394€ -399€ -403€ -407
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 2.179€ 0€ -2.179€ -2.154€ -1.993€ -1.786
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 887€ 0€ -887€ -861€ -839€ -810
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 11.545€ 11.545€ 11.865€ 12.192€ 12.534
4100 Salarissen en sociale lasten€ 701€ 0€ -701€ -718€ -736€ -755
4101 Salarissen en sociale lasten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4471 Onderhoudskosten€ 507€ 0€ -507€ -512€ -519€ -525
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
4471 Onderhoudskosten€ 359€ 0€ -359€ -363€ -368€ -372
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -75
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 122€ 0€ -122€ -124€ -125€ -127
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 77€ 0€ -77€ -78€ -78€ -79
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 191€ 0€ -191€ -193€ -195€ -197
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 73€ 0€ -73€ -286€ -667€ -666
4810 Mutaties voorzieningen€ 558€ 0€ -558€ -563€ -568€ -568
4810 Mutaties voorzieningen€ 1.226€ 0€ -1.226€ -1.252€ -1.277€ -1.302
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 357€ 357€ 340€ 409€ -121
4400 Overige goederen en diensten€ 62€ 0€ -62€ -63€ -63€ -64
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -50
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 582€ 0€ -582€ -597€ -612€ -628
4101 Salarissen en sociale lasten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4810 Mutaties voorzieningen€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4820 Afschrijvingen€ 77€ 0€ -77€ -76€ -75€ -73
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 15€ 0€ -15€ -14€ -13€ -10
8450 Huren€ 0€ 45€ 45€ 48€ 49€ 49
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 78€ 78€ 79€ 81€ 81
4140 Ingeleend personeel€ 65€ 0€ -65€ -66€ -66€ -67
4360 Subsidies€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -64
4420 Belastingen€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -18
4471 Onderhoudskosten€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
4820 Afschrijvingen€ 13€ 0€ -13€ -14€ -14€ -14
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
8250 Leges en andere rechten€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33€ -33
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 26€ 0€ -26€ -26€ -26€ -27
4410 Nuts€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 43€ 0€ -43€ -43€ -44€ -45
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 7€ 0€ -7€ -6€ -5€ -4
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 906€ 906€ 924€ 922€ 922
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 46€ 46€ 47€ 48€ 48
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4410 Nuts€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4471 Onderhoudskosten€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4820 Afschrijvingen€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 200€ 200€ 204€ 187€ 187
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
4410 Nuts€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 267€ 267€ 272€ 277€ 277
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4410 Nuts€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 4€ 0€ -4€ -5€ -5€ -5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 155€ 155€ 158€ 161€ 161
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 42.563€ 20.485€ -22.078€ -22.735€ -23.024€ -24.245
Saldo€ 410€ 838€ 428€ 1.650€ 96€ 105
Saldo€ 0€ 3.705€ 3.705€ 4.099€ 4.208€ 4.256
Saldo€ 247€ 75€ -172€ -175€ -176€ -179
Saldo€ 14.481€ 1.162€ -13.319€ -13.744€ -13.955€ -14.600
Saldo€ 3.750€ 0€ -3.750€ -5.707€ -4.161€ -4.204
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -106
Saldo€ 13.957€ 1.104€ -12.853€ -12.827€ -13.097€ -13.645
Saldo€ 8.300€ 11.917€ 3.617€ 3.688€ 3.807€ 3.783
Saldo€ 118€ 0€ -118€ -119€ -120€ -121
Saldo€ 1.198€ 1.684€ 486€ 503€ 478€ 466
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 122€ 122€ 122€ 122€ 122
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ -250€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 646€ 590€ -56€ -53€ -12€ -3
Saldo€ 0€ 126€ 126€ 1.595€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 27€ 27€ 27€ 27€ 28
Saldo€ 0€ 3.160€ 3.160€ 3.552€ 3.658€ 3.699
Saldo€ 0€ 436€ 436€ 438€ 440€ 444
Saldo€ 0€ 31€ 31€ 31€ 31€ 32
Saldo€ 0€ 51€ 51€ 51€ 52€ 53
Saldo€ 0€ 75€ 75€ 75€ 77€ 77
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 197€ 0€ -197€ -200€ -202€ -204
Saldo€ 3.923€ 0€ -3.923€ -4.019€ -4.117€ -4.221
Saldo€ 269€ 0€ -269€ -272€ -275€ -278
Saldo€ 240€ 0€ -240€ -242€ -245€ -248
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -75€ -76€ -80
Saldo€ 20€ 20€ 0€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -109
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -66
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 0€ 162€ 162€ 163€ 164€ 164
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
Saldo€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -128€ -192€ -255
Saldo€ 1.300€ 0€ -1.300€ -1.258€ -1.509€ -1.752
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -137€ -138€ -140
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 94€ 10€ -84€ -84€ -86€ -87
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
Saldo€ 125€ 10€ -115€ -133€ -152€ -174
Saldo€ 66€ 0€ -66€ -66€ -67€ -68
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
Saldo€ 93€ 0€ -93€ -94€ -96€ -97
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 201€ 0€ -201€ -203€ -205€ -208
Saldo€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -67
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -46€ -46€ -47
Saldo€ 432€ 187€ -245€ -283€ -377€ -423
Saldo€ 735€ 13€ -722€ -730€ -738€ -746
Saldo€ 225€ 0€ -225€ -246€ -267€ -291
Saldo€ 0€ 676€ 676€ 684€ 691€ 699
Saldo€ 382€ 0€ -382€ -390€ -409€ -423
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -53
Saldo€ 132€ 0€ -132€ -135€ -141€ -148
Saldo€ 628€ 0€ -628€ -643€ -664€ -671
Saldo€ 843€ 0€ -843€ -863€ -891€ -901
Saldo€ 29€ 10€ -19€ -19€ -20€ -20
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -33€ -33
Saldo€ 122€ 0€ -122€ -125€ -129€ -130
Saldo€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -47
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -52
Saldo€ 185€ 0€ -185€ -188€ -189€ -191
Saldo€ 109€ 0€ -109€ -110€ -111€ -112
Saldo€ 206€ 0€ -206€ -212€ -214€ -221
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -46
Saldo€ 65€ 45€ -20€ -21€ -21€ -21
Saldo€ 271€ 0€ -271€ -305€ -336€ -370
Saldo€ 143€ 0€ -143€ -145€ -146€ -148
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 1.091€ 0€ -1.091€ -1.088€ -1.028€ -948
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 440€ 0€ -440€ -515€ -492€ -499
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 723€ 0€ -723€ -768€ -373€ -472
Saldo€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 663€ 0€ -663€ -666€ -673€ -676
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -30
Saldo€ 287€ 0€ -287€ -295€ -302€ -309
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 262€ 0€ -262€ -269€ -275€ -282
Saldo€ 340€ 0€ -340€ -343€ -347€ -351
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -53
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 628€ 0€ -628€ -634€ -642€ -649
Saldo€ 113€ 0€ -113€ -115€ -116€ -118
Saldo€ 214€ 0€ -214€ -214€ -218€ -220
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 195€ 0€ -195€ -197€ -200€ -203
Saldo€ 127€ 0€ -127€ -130€ -131€ -133
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -332€ -333€ -337
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -1.595€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 600€ 0€ -600€ -600€ -600€ -600
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -29€ -29€ -29
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
Saldo€ 36€ 5€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 29€ 686€ 657€ 659€ 661€ 664
Saldo€ 9€ 59€ 50€ 52€ 53€ 54
Saldo€ 3€ 30€ 27€ 27€ 27€ 27
Saldo€ 11€ 79€ 68€ 69€ 69€ 70
Saldo€ 8€ 20€ 12€ 12€ 12€ 13
Saldo€ 923€ 0€ -923€ -938€ -954€ -973
Saldo€ 384€ 0€ -384€ -393€ -403€ -412
Saldo€ 268€ 0€ -268€ -268€ -179€ -180
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 4.730€ 0€ -4.730€ -4.846€ -4.964€ -5.089
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
Saldo€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -108
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -98€ -99€ -100
Saldo€ 111€ 0€ -111€ -113€ -114€ -115
Saldo€ 76€ 0€ -76€ -76€ -77€ -77
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -104
Saldo€ 523€ 0€ -523€ -528€ -534€ -540
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -5€ -8€ -10
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
Saldo€ 610€ 0€ -610€ -617€ -624€ -632
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 132€ 0€ -132€ -134€ -135€ -137
Saldo€ 139€ 0€ -139€ -140€ -142€ -144
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
Saldo€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -21€ -30€ -40
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
Saldo€ 43€ 0€ -43€ -15€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 102€ 97€ 99€ 100€ 101
Saldo€ 37€ 58€ 21€ 20€ 22€ 21
Saldo€ 6€ 42€ 36€ 36€ 36€ 22
Saldo€ 629€ 0€ -629€ -639€ -641€ -648
Saldo€ 2.472€ 0€ -2.472€ -2.175€ -2.330€ -2.548
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -28
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -46€ -46€ -47
Saldo€ 128€ 0€ -128€ -130€ -130€ -132
Saldo€ 232€ 0€ -232€ -234€ -237€ -239
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
Saldo€ 119€ 0€ -119€ -120€ -121€ -123
Saldo€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 307€ 0€ -307€ -581€ -596€ -611
Saldo€ 328€ 0€ -328€ -332€ -335€ -339
Saldo€ 447€ 0€ -447€ -452€ -457€ -462
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -9€ -13€ -19
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 192€ 0€ -192€ -135€ -135€ -208
Saldo€ 363€ 0€ -363€ -357€ -360€ -364
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 3.460€ 11.545€ 8.085€ 8.451€ 8.957€ 9.531
Saldo€ 710€ 0€ -710€ -727€ -745€ -765
Saldo€ 515€ 0€ -515€ -520€ -527€ -533
Saldo€ 369€ 0€ -369€ -374€ -379€ -383
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -75
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 122€ 0€ -122€ -124€ -125€ -127
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -78€ -79
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
Saldo€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
Saldo€ 191€ 0€ -191€ -193€ -195€ -197
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 138€ 10€ -128€ -130€ -132€ -133
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -286€ -667€ -666
Saldo€ 558€ 0€ -558€ -563€ -568€ -568
Saldo€ 1.226€ 0€ -1.226€ -1.252€ -1.277€ -1.302
Saldo€ 0€ 357€ 357€ 340€ 409€ -121
Saldo€ 62€ 0€ -62€ -63€ -63€ -64
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -50
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 590€ 0€ -590€ -605€ -620€ -636
Saldo€ 145€ 45€ -100€ -95€ -93€ -88
Saldo€ 7€ 78€ 71€ 72€ 74€ 74
Saldo€ 206€ -32€ -238€ -242€ -243€ -244
Saldo€ 140€ 952€ 812€ 832€ 829€ 828
Saldo€ 34€ 219€ 185€ 189€ 172€ 172
Saldo€ 42€ 267€ 225€ 229€ 233€ 233
Saldo€ 16€ 155€ 139€ 141€ 144€ 145
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 122€ 122€ 122€ 122€ 122
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ -250€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 646€ 0€ -646€ -646€ -606€ -599
Saldo€ 0€ 590€ 590€ 593€ 594€ 596
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 126€ 126€ 1.595€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 27€ 27€ 27€ 27€ 28
Saldo€ 0€ 3.160€ 3.160€ 3.552€ 3.658€ 3.699
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 22€ 22€ 23€ 23€ 23
Saldo€ 0€ 414€ 414€ 415€ 417€ 421
Saldo€ 0€ 31€ 31€ 31€ 31€ 32
Saldo€ 0€ 51€ 51€ 51€ 52€ 53
Saldo€ 0€ 75€ 75€ 75€ 77€ 77
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 197€ 0€ -197€ -200€ -202€ -204
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.874€ 0€ -3.874€ -3.969€ -4.067€ -4.169
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -50€ -50€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 269€ 0€ -269€ -272€ -275€ -278
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 240€ 0€ -240€ -242€ -245€ -248
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -70€ -68€ -69
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -5€ -8€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 21€ 21
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -48€ -49€ -49
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 162€ 162€ 163€ 164€ 164
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
Saldo€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -48€ -73€ -98
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -80€ -119€ -157
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 94€ 0€ -94€ -95€ -99€ -100
Saldo€ 819€ 0€ -819€ -575€ -621€ -663
Saldo€ 242€ 0€ -242€ -382€ -525€ -670
Saldo€ 145€ 0€ -145€ -206€ -264€ -319
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -137€ -138€ -140
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 105€ 0€ -105€ -104€ -103€ -105
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -24€ -37€ -50
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -15€ -22€ -29
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 66€ 0€ -66€ -66€ -67€ -68
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 93€ 0€ -93€ -94€ -96€ -97
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 201€ 0€ -201€ -203€ -205€ -208
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -65€ -66€ -67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -46€ -46€ -47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 326€ 0€ -326€ -324€ -369€ -373
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 64€ 0€ -64€ -64€ -72€ -73
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -50€ -77€ -104
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -34€ -50€ -66
Saldo€ 0€ 187€ 187€ 189€ 191€ 193
Saldo€ 735€ 0€ -735€ -743€ -751€ -759
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13€ 13
Saldo€ 225€ 0€ -225€ -246€ -267€ -291
Saldo€ 0€ 676€ 676€ 684€ 691€ 699
Saldo€ 382€ 0€ -382€ -390€ -409€ -423
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 132€ 0€ -132€ -135€ -141€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 628€ 0€ -628€ -643€ -664€ -671
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 843€ 0€ -843€ -863€ -891€ -901
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -32€ -33€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 122€ 0€ -122€ -125€ -129€ -130
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -51€ -52€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 185€ 0€ -185€ -188€ -189€ -191
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 109€ 0€ -109€ -110€ -111€ -112
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -73€ -73€ -74
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -139€ -141€ -147
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -49€ -49€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 45€ 45€ 45€ 45€ 46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
Saldo€ 180€ 0€ -180€ -194€ -204€ -216
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -24€ -37€ -50
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -15€ -22€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 143€ 0€ -143€ -145€ -146€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 858€ 0€ -858€ -873€ -830€ -767
Saldo€ 229€ 0€ -229€ -211€ -194€ -177
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 440€ 0€ -440€ -515€ -492€ -499
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -88€ -25€ 0
Saldo€ 585€ 0€ -585€ -680€ -348€ -472
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -12€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 157€ 0€ -157€ -159€ -162€ -164
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 159€ 0€ -159€ -160€ -162€ -163
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 89€ 0€ -89€ -90€ -91€ -92
Saldo€ 133€ 0€ -133€ -135€ -138€ -140
Saldo€ 87€ 0€ -87€ -83€ -81€ -78
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 283€ 0€ -283€ -291€ -298€ -305
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 259€ 0€ -259€ -266€ -272€ -279
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 340€ 0€ -340€ -343€ -347€ -351
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 357€ 0€ -357€ -360€ -364€ -368
Saldo€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -40
Saldo€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
Saldo€ 178€ 0€ -178€ -180€ -182€ -184
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
Saldo€ 67€ 0€ -67€ -67€ -68€ -69
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -13
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -97€ -101€ -102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -100
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -9€ -7€ -5
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
Saldo€ 123€ 0€ -123€ -124€ -126€ -127
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
Saldo€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -332€ -333€ -337
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -1.595€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 600€ 0€ -600€ -600€ -600€ -600
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -43
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2
Saldo€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -14
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -6€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 640€ 640€ 641€ 641€ 641
Saldo€ 0€ 46€ 46€ 46€ 47€ 47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -2€ -1€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 59€ 59€ 60€ 60€ 61
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19
Saldo€ 0€ 57€ 57€ 58€ 58€ 59
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 21
Saldo€ 910€ 0€ -910€ -925€ -941€ -960
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 379€ 0€ -379€ -388€ -398€ -407
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 88€ 0€ -88€ -88€ 0€ 0
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -42€ -39€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 4.670€ 0€ -4.670€ -4.785€ -4.903€ -5.026
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -63
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 105€ 0€ -105€ -106€ -107€ -108
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -98€ -99€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 111€ 0€ -111€ -113€ -114€ -115
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 76€ 0€ -76€ -76€ -77€ -77
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -104
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 523€ 0€ -523€ -528€ -534€ -540
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -2€ -3€ -4
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -3€ -5€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 610€ 0€ -610€ -617€ -624€ -632
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 132€ 0€ -132€ -134€ -135€ -137
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 139€ 0€ -139€ -140€ -142€ -144
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 39€ 0€ -39€ -40€ -40€ -41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -16€ -23€ -31
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -16€ -21€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 42€ 0€ -42€ -15€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 102€ 102€ 104€ 105€ 106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 33€ 33€ 33€ 34€ 34
Saldo€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 42€ 42€ 42€ 42€ 28
Saldo€ 629€ 0€ -629€ -639€ -641€ -648
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 241€ 0€ -241€ -247€ -253€ -255
Saldo€ 240€ 0€ -240€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 145€ 0€ -145€ -148€ -150€ -153
Saldo€ 532€ 0€ -532€ -433€ -584€ -734
Saldo€ 155€ 0€ -155€ -158€ -160€ -160
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -139€ -139€ -141
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 922€ 0€ -922€ -959€ -952€ -1.012
Saldo€ 99€ 0€ -99€ -91€ -92€ -93
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -46€ -46€ -47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 128€ 0€ -128€ -130€ -130€ -132
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 232€ 0€ -232€ -234€ -237€ -239
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 119€ 0€ -119€ -120€ -121€ -123
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 151€ 0€ -151€ -151€ -152€ -153
Saldo€ 156€ 0€ -156€ -430€ -444€ -458
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 328€ 0€ -328€ -332€ -335€ -339
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 447€ 0€ -447€ -452€ -457€ -462
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -4€ -6€ -9
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 51€ 0€ -51€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 192€ 0€ -192€ -135€ -135€ -208
Saldo€ 363€ 0€ -363€ -357€ -360€ -364
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 394€ 0€ -394€ -399€ -403€ -407
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.179€ 0€ -2.179€ -2.154€ -1.993€ -1.786
Saldo€ 887€ 0€ -887€ -861€ -839€ -810
Saldo€ 0€ 11.545€ 11.545€ 11.865€ 12.192€ 12.534
Saldo€ 701€ 0€ -701€ -718€ -736€ -755
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -10
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 507€ 0€ -507€ -512€ -519€ -525
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 359€ 0€ -359€ -363€ -368€ -372
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -74€ -75€ -75
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 122€ 0€ -122€ -124€ -125€ -127
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -78€ -79
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -36€ -37€ -37
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 191€ 0€ -191€ -193€ -195€ -197
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -286€ -667€ -666
Saldo€ 558€ 0€ -558€ -563€ -568€ -568
Saldo€ 1.226€ 0€ -1.226€ -1.252€ -1.277€ -1.302
Saldo€ 0€ 357€ 357€ 340€ 409€ -121
Saldo€ 62€ 0€ -62€ -63€ -63€ -64
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 582€ 0€ -582€ -597€ -612€ -628
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -76€ -75€ -73
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -14€ -13€ -10
Saldo€ 0€ 45€ 45€ 48€ 49€ 49
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 78€ 78€ 79€ 81€ 81
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -66€ -66€ -67
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -64
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -18
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
Saldo€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -26€ -26€ -27
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 43€ 0€ -43€ -43€ -44€ -45
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -6€ -5€ -4
Saldo€ 0€ 906€ 906€ 924€ 922€ 922
Saldo€ 0€ 46€ 46€ 47€ 48€ 48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 200€ 200€ 204€ 187€ 187
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
Saldo€ 0€ 267€ 267€ 272€ 277€ 277
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ 0
Saldo€ 0€ 155€ 155€ 158€ 161€ 161
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18