(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 18.633€ 18.434€ -199€ -569€ -900€ -903
7.3 Afval€ 16.321€ 19.311€ 2.990€ 3.410€ 3.794€ 3.848
7.4 Milieubeheer€ 6.090€ 175€ -5.915€ -6.534€ -7.206€ -7.073
00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4€ 18.633€ 18.434€ -199€ -569€ -900€ -903
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 671€ 0€ -671€ -661€ -667€ -673
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ 412€ 677€ 265€ 269€ 282€ 286
07300003 Verwerking grofvuil€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300004 Inzameling restafval€ 1.295€ 0€ -1.295€ -1.319€ -1.337€ -1.359
07300005 Verwerking restafval€ 1.817€ 0€ -1.817€ -1.826€ -1.857€ -1.887
07300006 Inzameling gft-afval€ 1.109€ 0€ -1.109€ -1.135€ -1.154€ -1.173
07300007 Verwerking gft-afval€ 946€ 0€ -946€ -968€ -984€ -1.000
07300008 Inzameling gft-afval hoogbouw€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300009 Kunststoffen€ 527€ 0€ -527€ -540€ -548€ -557
07300010 Sorteerapparaten kunststof€ 489€ 0€ -489€ -500€ -509€ -517
07300011 Inzameling klein chemisch afval€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
07300012 Verwerking klein chemisch afval€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -35
07300013 Inzameling overig afval€ 127€ 0€ -127€ -130€ -133€ -135
07300014 Verwerking overig afval€ -14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14
07300015 Inzameling papier€ 672€ 0€ -672€ -687€ -699€ -845
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam.€ 228€ 0€ -228€ -234€ -238€ -241
07300017 Inzameling glas€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
07300018 Registratie ledigingen containers€ 332€ 0€ -332€ -339€ -345€ -351
07300019 Ondergrondse containers€ 1.411€ 0€ -1.411€ -1.403€ -1.417€ -1.403
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 1.184€ 0€ -1.184€ -1.197€ -1.210€ -1.221
07300021 Algemene kosten Circulus€ 2.793€ 0€ -2.793€ -2.843€ -2.874€ -2.906
07300022 Subsidie rommelmarkten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
07300023 Overige kosten huishoudelijk afval€ 1.092€ 15€ -1.077€ -1.090€ -1.160€ -1.170
07300024 Regie afval€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
07300025 Minicontainers€ 329€ 0€ -329€ -334€ -338€ -341
07300026 Retourpunten€ 188€ 0€ -188€ -191€ -193€ -146
07300027 Bijdrage afvalfonds€ 0€ 1.089€ 1.089€ 1.107€ 1.126€ 1.144
07300028 Overige opbrengsten€ 0€ 41€ 41€ 42€ 42€ 43
07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing€ 0€ 16.576€ 16.576€ 17.172€ 17.790€ 18.078
07300030 Opbrengst papier€ 0€ 913€ 913€ 931€ 946€ 962
07300031 Loonkosten taakveld 7.3€ 238€ 0€ -238€ -244€ -250€ -255
07300032 Inzameling grofvuil€ 174€ 0€ -174€ -178€ -181€ -184
07400001 Loonkosten taakveld 7.4€ 484€ 0€ -484€ -496€ -508€ -521
07400002 Kosten OVIJ€ 3.934€ 155€ -3.779€ -3.819€ -3.859€ -3.901
07400003 UB milieubeheer€ 60€ 1€ -59€ -60€ -60€ -61
07400004 UB duurzaamheid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400005 Energietransitie€ 802€ 0€ -802€ -907€ -1.012€ -1.023
07400006 Bodemmodule€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg€ 810€ 19€ -791€ -1.252€ -1.767€ -1.567
07400012 Energieneutrale dorpen en kernen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 18.633€ 0€ -18.633€ -19.268€ -19.920€ -20.242
8800 Mutaties reserves€ 0€ 18.434€ 18.434€ 18.699€ 19.020€ 19.339
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 671€ 0€ -671€ -661€ -667€ -673
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 45€ 0€ -45€ -47€ -47€ -48
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 84€ 0€ -84€ -85€ -87€ -88
4820 Afschrijvingen€ 172€ 0€ -172€ -176€ -171€ -174
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 77€ 0€ -77€ -73€ -70€ -67
8450 Huren€ 0€ 677€ 677€ 684€ 691€ 698
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.295€ 0€ -1.295€ -1.319€ -1.337€ -1.359
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.817€ 0€ -1.817€ -1.826€ -1.857€ -1.887
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.109€ 0€ -1.109€ -1.135€ -1.154€ -1.173
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 946€ 0€ -946€ -968€ -984€ -1.000
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 527€ 0€ -527€ -540€ -548€ -557
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 489€ 0€ -489€ -500€ -509€ -517
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -35
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 127€ 0€ -127€ -130€ -133€ -135
4400 Overige goederen en diensten€ -14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 672€ 0€ -672€ -687€ -699€ -845
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 228€ 0€ -228€ -234€ -238€ -241
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 332€ 0€ -332€ -339€ -345€ -351
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 864€ 0€ -864€ -884€ -898€ -913
4410 Nuts€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
4600 Duurzame goederen€ 286€ 0€ -286€ -293€ -297€ -302
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 216€ 0€ -216€ -184€ -184€ -152
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 16€ 0€ -16€ -12€ -8€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 1.061€ 0€ -1.061€ -1.080€ -1.092€ -1.104
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 88€ 0€ -88€ -84€ -86€ -87
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 35€ 0€ -35€ -33€ -32€ -30
4400 Overige goederen en diensten€ 2.793€ 0€ -2.793€ -2.843€ -2.874€ -2.906
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 792€ 0€ -792€ -805€ -875€ -885
4402 Stelposten€ 300€ 0€ -300€ -300€ -300€ -300
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 90€ 0€ -90€ -92€ -94€ -95
4600 Duurzame goederen€ 129€ 0€ -129€ -132€ -134€ -136
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 99€ 0€ -99€ -101€ -103€ -105
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 11€ 0€ -11€ -9€ -7€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 138€ 0€ -138€ -141€ -143€ -146
4820 Afschrijvingen€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -2€ -1€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1.089€ 1.089€ 1.107€ 1.126€ 1.144
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 41€ 41€ 42€ 42€ 43
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 16.576€ 16.576€ 17.172€ 17.790€ 18.078
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 913€ 913€ 931€ 946€ 962
4100 Salarissen en sociale lasten€ 235€ 0€ -235€ -241€ -247€ -252
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4400 Overige goederen en diensten€ 174€ 0€ -174€ -178€ -181€ -184
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 478€ 0€ -478€ -490€ -502€ -515
4101 Salarissen en sociale lasten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 3.884€ 0€ -3.884€ -3.925€ -3.967€ -4.011
4402 Stelposten€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 155€ 155€ 156€ 158€ 160
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 802€ 0€ -802€ -907€ -1.012€ -1.023
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
4402 Stelposten€ 791€ 0€ -791€ -1.252€ -1.767€ -1.567
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 20
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 41.044€ 37.920€ -3.124€ -3.693€ -4.312€ -4.128
Saldo€ 18.633€ 18.434€ -199€ -569€ -900€ -903
Saldo€ 16.321€ 19.311€ 2.990€ 3.410€ 3.794€ 3.848
Saldo€ 6.090€ 175€ -5.915€ -6.534€ -7.206€ -7.073
Saldo€ 18.633€ 18.434€ -199€ -569€ -900€ -903
Saldo€ 671€ 0€ -671€ -661€ -667€ -673
Saldo€ 412€ 677€ 265€ 269€ 282€ 286
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.295€ 0€ -1.295€ -1.319€ -1.337€ -1.359
Saldo€ 1.817€ 0€ -1.817€ -1.826€ -1.857€ -1.887
Saldo€ 1.109€ 0€ -1.109€ -1.135€ -1.154€ -1.173
Saldo€ 946€ 0€ -946€ -968€ -984€ -1.000
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 527€ 0€ -527€ -540€ -548€ -557
Saldo€ 489€ 0€ -489€ -500€ -509€ -517
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
Saldo€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -35
Saldo€ 127€ 0€ -127€ -130€ -133€ -135
Saldo€ -14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14
Saldo€ 672€ 0€ -672€ -687€ -699€ -845
Saldo€ 228€ 0€ -228€ -234€ -238€ -241
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
Saldo€ 332€ 0€ -332€ -339€ -345€ -351
Saldo€ 1.411€ 0€ -1.411€ -1.403€ -1.417€ -1.403
Saldo€ 1.184€ 0€ -1.184€ -1.197€ -1.210€ -1.221
Saldo€ 2.793€ 0€ -2.793€ -2.843€ -2.874€ -2.906
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 1.092€ 15€ -1.077€ -1.090€ -1.160€ -1.170
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
Saldo€ 329€ 0€ -329€ -334€ -338€ -341
Saldo€ 188€ 0€ -188€ -191€ -193€ -146
Saldo€ 0€ 1.089€ 1.089€ 1.107€ 1.126€ 1.144
Saldo€ 0€ 41€ 41€ 42€ 42€ 43
Saldo€ 0€ 16.576€ 16.576€ 17.172€ 17.790€ 18.078
Saldo€ 0€ 913€ 913€ 931€ 946€ 962
Saldo€ 238€ 0€ -238€ -244€ -250€ -255
Saldo€ 174€ 0€ -174€ -178€ -181€ -184
Saldo€ 484€ 0€ -484€ -496€ -508€ -521
Saldo€ 3.934€ 155€ -3.779€ -3.819€ -3.859€ -3.901
Saldo€ 60€ 1€ -59€ -60€ -60€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 802€ 0€ -802€ -907€ -1.012€ -1.023
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 810€ 19€ -791€ -1.252€ -1.767€ -1.567
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 18.633€ 0€ -18.633€ -19.268€ -19.920€ -20.242
Saldo€ 0€ 18.434€ 18.434€ 18.699€ 19.020€ 19.339
Saldo€ 671€ 0€ -671€ -661€ -667€ -673
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -47€ -47€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 84€ 0€ -84€ -85€ -87€ -88
Saldo€ 172€ 0€ -172€ -176€ -171€ -174
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -73€ -70€ -67
Saldo€ 0€ 677€ 677€ 684€ 691€ 698
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.295€ 0€ -1.295€ -1.319€ -1.337€ -1.359
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.817€ 0€ -1.817€ -1.826€ -1.857€ -1.887
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.109€ 0€ -1.109€ -1.135€ -1.154€ -1.173
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 946€ 0€ -946€ -968€ -984€ -1.000
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 527€ 0€ -527€ -540€ -548€ -557
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 489€ 0€ -489€ -500€ -509€ -517
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -35
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 127€ 0€ -127€ -130€ -133€ -135
Saldo€ -14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 672€ 0€ -672€ -687€ -699€ -845
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 228€ 0€ -228€ -234€ -238€ -241
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 332€ 0€ -332€ -339€ -345€ -351
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 864€ 0€ -864€ -884€ -898€ -913
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 286€ 0€ -286€ -293€ -297€ -302
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 216€ 0€ -216€ -184€ -184€ -152
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -12€ -8€ -5
Saldo€ 1.061€ 0€ -1.061€ -1.080€ -1.092€ -1.104
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 88€ 0€ -88€ -84€ -86€ -87
Saldo€ 35€ 0€ -35€ -33€ -32€ -30
Saldo€ 2.793€ 0€ -2.793€ -2.843€ -2.874€ -2.906
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 792€ 0€ -792€ -805€ -875€ -885
Saldo€ 300€ 0€ -300€ -300€ -300€ -300
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -140€ -142€ -143
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 90€ 0€ -90€ -92€ -94€ -95
Saldo€ 129€ 0€ -129€ -132€ -134€ -136
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 99€ 0€ -99€ -101€ -103€ -105
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -9€ -7€ -5
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -141€ -143€ -146
Saldo€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ 0
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -2€ -1€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.089€ 1.089€ 1.107€ 1.126€ 1.144
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 41€ 41€ 42€ 42€ 43
Saldo€ 0€ 16.576€ 16.576€ 17.172€ 17.790€ 18.078
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 913€ 913€ 931€ 946€ 962
Saldo€ 235€ 0€ -235€ -241€ -247€ -252
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 174€ 0€ -174€ -178€ -181€ -184
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 478€ 0€ -478€ -490€ -502€ -515
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 3.884€ 0€ -3.884€ -3.925€ -3.967€ -4.011
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 155€ 155€ 156€ 158€ 160
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -61€ -62
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 802€ 0€ -802€ -907€ -1.012€ -1.023
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
Saldo€ 791€ 0€ -791€ -1.252€ -1.767€ -1.567
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19€ 20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0