(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.1 Bestuur€ 9.623€ 137€ -9.486€ -9.433€ -9.463€ -9.611
0.2 Burgerzaken€ 3.876€ 2.938€ -938€ -1.959€ -1.496€ -1.728
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ 1.921€ 1.270€ -651€ -1.279€ -1.207€ -1.230
0.5 Treasury€ 15.094€ 18.369€ 3.275€ 4.203€ 4.844€ 4.614
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ 0€ 298.516€ 298.516€ 304.615€ 308.891€ 314.116
0.8 Overige baten en lasten€ 6.155€ 1.482€ -4.673€ -5.748€ -6.147€ -6.393
0.10 Mutaties reserves€ 8.142€ 880€ -7.262€ -4.371€ -5.906€ -7.304
0.61 OZB Woningen€ 1.333€ 11.111€ 9.778€ 10.160€ 10.514€ 10.875
0.62 OZB niet-woningen€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
0.64 Belastingen overig€ 144€ 9.733€ 9.589€ 9.595€ 9.594€ 9.592
3.4 Economische promotie€ 1.359€ 1.817€ 458€ 547€ 624€ 604
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
00100001 Burgemeester en wethouders€ 1.365€ 0€ -1.365€ -1.401€ -1.440€ -1.469
00100002 Vorming en opleiding b en w€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100003 Raadsgriffie€ 899€ 0€ -899€ -920€ -941€ -964
00100004 Raad€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.206€ -1.235€ -1.262
00100005 Fractieassistentie€ 111€ 0€ -111€ -112€ -113€ -115
00100006 Politieke markt€ 172€ 0€ -172€ -174€ -176€ -178
00100007 Rekenkamercommissie€ 92€ 0€ -92€ -93€ -94€ -95
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ 152€ 0€ -152€ -152€ -153€ -153
00100009 Communicatiebudget€ 87€ 0€ -87€ -58€ -58€ -69
00100010 Internet-tv€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -41
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -56
00100012 Nationale ombudsman€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
00100013 Loonkosten taakveld 0.1€ 2.441€ 0€ -2.441€ -2.502€ -2.564€ -2.627
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement€ 84€ 0€ -84€ -85€ -85€ -86
00100015 Stadsdeelaanpak€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden€ 453€ 0€ -453€ -462€ -472€ -481
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ 0€ 78€ 78€ 79€ 80€ 81
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ 95€ 0€ -95€ -95€ -97€ -97
00100020 Representatie€ 203€ 0€ -203€ -207€ -206€ -201
00100022 Kabinetszaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP€ 73€ 0€ -73€ -74€ -74€ -75
00100025 Contributie VNG€ 606€ 0€ -606€ -634€ -636€ -639
00100026 Lobbybudget€ 379€ 0€ -379€ -380€ -381€ -382
00100027 Regionale Samenwerking€ 418€ 0€ -418€ -427€ -435€ -435
00100028 Raadhuis€ 82€ 59€ -23€ -23€ -23€ -22
00100029 Programma dienstverlening€ 351€ 0€ -351€ -151€ 0€ 0
00100030 De Maten Vitaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100031 Duurzame aanpak wc Kerschoten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100032 Verbeteren kwal. parken noordoost€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100033 Verbeteren kwal. parken zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100034 Verduurz. voorz. wijken en dorpen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100035 Vorming en opleiding Raad€ 87€ 0€ -87€ -67€ -87€ -67
00100036 BROA investeringsbudget€ 30€ 0€ -30€ -20€ 0€ 0
00200001 Burgerzaken (iv)€ 200€ 0€ -200€ -354€ -355€ -358
00200002 Loonkosten taakveld 0.2€ 1.865€ 0€ -1.865€ -1.911€ -1.957€ -2.006
00200003 Reisdocumenten€ 842€ 1.640€ 798€ 244€ 249€ 253
00200004 Rijbewijzen€ 177€ 721€ 544€ 595€ 532€ 542
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ 75€ 98€ 23€ 33€ 33€ 34
00200006 Documenten en verklaringen€ 231€ 288€ 57€ 54€ 55€ 57
00200007 Personen en familierecht€ 98€ 170€ 72€ 73€ 74€ 77
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ 22€ 21€ -1€ -1€ -1€ -1
00200009 Verkiezingen€ 191€ 0€ -191€ -426€ 2€ -197
00200010 Portokosten verkiezingen€ 46€ 0€ -46€ -139€ 0€ 0
00200012 Leges en burgerzaken€ 129€ 0€ -129€ -127€ -128€ -129
00300001 Vastgoed overig€ 41€ 72€ 31€ 35€ 35€ 36
00300002 Woonwagens€ 36€ 4€ -32€ -32€ -32€ -32
00300003 Vastgoed te verkopen€ 430€ 1.179€ 749€ 35€ 39€ 66
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond€ 34€ 0€ -34€ -38€ -38€ -40
00300006 Rechten & verhuringen overig€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ 735€ 0€ -735€ -633€ -550€ -581
00300009 Werkgebouw Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300010 Loonkosten taakveld 0.3€ 645€ 0€ -645€ -661€ -677€ -695
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00500001 Treasury€ 15.094€ 17.689€ 2.595€ 3.523€ 4.164€ 3.934
00500002 Dividenduitkeringen€ 0€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680
00700001 Algemene uitkering€ 0€ 167.049€ 167.049€ 172.032€ 175.783€ 179.729
00700002 Uitk.deelfonds soc.dom.€ 0€ 131.467€ 131.467€ 132.583€ 133.108€ 134.387
00800002 Concern Stelposten€ 8.509€ 750€ -7.759€ -8.979€ -9.494€ -9.694
00800005 Bijdrage vng€ 0€ 89€ 89€ 90€ 90€ 90
00800007 Loonkosten taakveld 0.8€ -2.611€ 0€ 2.611€ 2.740€ 2.840€ 2.796
00800009 Stelposten€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ 97€ 0€ -97€ -96€ -94€ -95
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ 0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600
00800015 Bijdrage regio€ 0€ 43€ 43€ 58€ 72€ 72
00800016 Stelposten Finnancien en Control€ 97€ 0€ -97€ -97€ -97€ -97
00800017 Externe opdrachten PVG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990010 Reserve aand.kap. prg 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990011 Reserve rente€ 179€ 0€ -179€ -256€ -382€ -489
00990012 Reserve Algemeen prg 1€ 7.963€ 500€ -7.463€ -3.810€ -5.524€ -6.815
00990016 Reserve Broa prg 1€ 0€ 380€ 380€ -305€ 0€ 0
00990043 Res. lokale woonw.bew/kermissen P1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990044 Res. kaplasten transformatieplan P1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00610001 WOZ-Woningen€ 1.220€ 0€ -1.220€ -1.201€ -1.212€ -1.223
00610002 OZB-Woningen€ 0€ 11.111€ 11.111€ 11.472€ 11.838€ 12.211
00620001 WOZ-niet Woningen€ 113€ 0€ -113€ -111€ -112€ -113
00620002 OZB-Niet woningen€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
00640001 Hondenbelasting€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
00640002 Precariobelasting€ 0€ 8.253€ 8.253€ 8.257€ 8.257€ 8.257
00640003 Reclamebelasting€ 0€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375
00640004 Overige Belastingen€ 144€ 334€ 190€ 192€ 191€ 189
03400001 Versterking beeldvoming€ 873€ 0€ -873€ -888€ -902€ -917
03400002 Topevenementen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400003 Toeristenbelasting€ 6€ 1.817€ 1.811€ 1.918€ 2.012€ 2.012
03400004 Ondernemende stad€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400005 Serious Request€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400006 Ondersteuning evenementen€ 480€ 0€ -480€ -483€ -486€ -491
05300001 Vormings- en ontw.werk€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
4111 Salarissen bestuurders€ 867€ 0€ -867€ -888€ -910€ -933
4400 Overige goederen en diensten€ 495€ 0€ -495€ -509€ -526€ -532
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 1€ 0€ -1€ -2€ -2€ -2
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 798€ 0€ -798€ -818€ -838€ -859
4101 Salarissen en sociale lasten€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4140 Ingeleend personeel€ 36€ 0€ -36€ -37€ -38€ -38
4400 Overige goederen en diensten€ 41€ 0€ -41€ -41€ -41€ -42
4401 Werkkostenregeling€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4111 Salarissen bestuurders€ 992€ 0€ -992€ -1.014€ -1.036€ -1.059
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 63€ 0€ -63€ -67€ -71€ -73
4401 Werkkostenregeling€ 110€ 0€ -110€ -114€ -117€ -119
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4600 Duurzame goederen€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 111€ 0€ -111€ -112€ -113€ -115
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 172€ 0€ -172€ -174€ -176€ -178
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4480 Adviezen€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
4480 Adviezen€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 87€ 0€ -87€ -58€ -58€ -69
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -41
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -52
4480 Adviezen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.411€ 0€ -2.411€ -2.471€ -2.532€ -2.595
4101 Salarissen en sociale lasten€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -32
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 84€ 0€ -84€ -85€ -85€ -86
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 453€ 0€ -453€ -462€ -472€ -481
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4480 Adviezen€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 78€ 78€ 79€ 80€ 81
4400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4410 Nuts€ 40€ 0€ -40€ -41€ -41€ -41
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 183€ 0€ -183€ -186€ -186€ -188
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
4400 Overige goederen en diensten€ 61€ 0€ -61€ -62€ -62€ -63
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 606€ 0€ -606€ -634€ -636€ -639
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
4402 Stelposten€ 300€ 0€ -300€ -300€ -300€ -300
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 418€ 0€ -418€ -427€ -435€ -435
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4470 Onderhoud vastgoed€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 54€ 0€ -54€ -55€ -55€ -56
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 59€ 59€ 60€ 60€ 61
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 351€ 0€ -351€ -151€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 87€ 0€ -87€ -67€ -87€ -67
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ -20€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 177€ 0€ -177€ -180€ -181€ -184
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 22€ 0€ -22€ -158€ -161€ -164
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -16€ -13€ -10
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.841€ 0€ -1.841€ -1.887€ -1.933€ -1.981
4101 Salarissen en sociale lasten€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 827€ 0€ -827€ -258€ -263€ -269
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 1.640€ 1.640€ 517€ 527€ 537
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 177€ 0€ -177€ -193€ -173€ -177
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 721€ 721€ 788€ 705€ 719
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 70€ 0€ -70€ -93€ -95€ -97
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 98€ 98€ 131€ 133€ 136
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 83€ 0€ -83€ -78€ -79€ -80
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 148€ 0€ -148€ -151€ -154€ -157
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 288€ 288€ 283€ 288€ 294
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 85€ 0€ -85€ -87€ -89€ -90
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 170€ 170€ 174€ 177€ 181
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 66€ 0€ -66€ -128€ 4€ 5
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4405 Presentiegelden€ 100€ 0€ -100€ -222€ -2€ -202
4455 Betaalde huren€ 2€ 0€ -2€ -8€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 23€ 0€ -23€ -68€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 46€ 0€ -46€ -139€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 129€ 0€ -129€ -127€ -128€ -129
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
4420 Belastingen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -5€ -5
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 1€ 0€ -1€ -2€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 7€ 0€ -7€ -6€ -6€ -6
8450 Huren€ 0€ 72€ 72€ 76€ 80€ 81
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4
4400 Overige goederen en diensten€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
4410 Nuts€ 56€ 0€ -56€ -57€ -57€ -58
4420 Belastingen€ 75€ 0€ -75€ -76€ -77€ -78
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 175€ 0€ -175€ -158€ -159€ -134
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 69€ 0€ -69€ -66€ -62€ -60
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 336€ 336€ 337€ 339€ 342
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 0€ 843€ 843€ 111€ 111€ 111
4140 Ingeleend personeel€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
4402 Stelposten€ -93€ 0€ 93€ 12€ 12€ 12
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
4140 Ingeleend personeel€ 83€ 0€ -83€ -83€ -84€ -85
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 61€ 0€ -61€ -61€ -62€ -63
4402 Stelposten€ -136€ 0€ 136€ 259€ 374€ 374
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 166€ 0€ -166€ -167€ -169€ -172
4470 Onderhoud vastgoed€ 500€ 0€ -500€ -500€ -505€ -511
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -2€ -3€ -3
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 34€ 0€ -34€ -34€ -36€ -36
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 26€ 0€ -26€ -45€ -65€ -85
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 637€ 0€ -637€ -653€ -669€ -686
4101 Salarissen en sociale lasten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -41
4550 Rente€ 13.016€ 0€ -13.016€ -11.759€ -11.128€ -10.666
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2.038€ 0€ -2.038€ -2.079€ -2.119€ -2.163
8550 Rente€ 0€ 2.664€ 2.664€ 2.663€ 2.607€ 2.235
8820 Afschrijvingen€ 0€ 3.663€ 3.663€ 3.131€ 3.088€ 3.003
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 11.362€ 11.362€ 11.607€ 11.756€ 11.566
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8551 Dividenden en winsten€ 0€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 167.049€ 167.049€ 172.032€ 175.783€ 179.729
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 131.467€ 131.467€ 132.583€ 133.108€ 134.387
4402 Stelposten€ 8.509€ 0€ -8.509€ -8.979€ -9.494€ -9.694
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 750€ 750€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 89€ 89€ 90€ 90€ 90
4100 Salarissen en sociale lasten€ 5.673€ 0€ -5.673€ -5.813€ -5.956€ -6.104
4101 Salarissen en sociale lasten€ 72€ 0€ -72€ -73€ -73€ -76
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -5.580€ 0€ 5.580€ 5.717€ 5.856€ 6.003
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -2.776€ 0€ 2.776€ 2.909€ 3.013€ 2.973
4402 Stelposten€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4820 Afschrijvingen€ 81€ 0€ -81€ -82€ -82€ -84
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 16€ 0€ -16€ -14€ -12€ -11
4140 Ingeleend personeel€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 43€ 43€ 58€ 72€ 72
4402 Stelposten€ 97€ 0€ -97€ -97€ -97€ -97
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 179€ 0€ -179€ -256€ -382€ -489
4800 Mutaties reserves€ 7.963€ 0€ -7.963€ -5.810€ -7.524€ -6.815
8800 Mutaties reserves€ 0€ 500€ 500€ 2.000€ 2.000€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ -475€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 380€ 380€ 170€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 1.220€ 0€ -1.220€ -1.201€ -1.212€ -1.223
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 11.111€ 11.111€ 11.472€ 11.838€ 12.211
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 113€ 0€ -113€ -111€ -112€ -113
8200 Belastingen op producten€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 8.253€ 8.253€ 8.257€ 8.257€ 8.257
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 144€ 0€ -144€ -142€ -143€ -145
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 334€ 334€ 334€ 334€ 334
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 542€ 0€ -542€ -553€ -564€ -575
4400 Overige goederen en diensten€ 331€ 0€ -331€ -335€ -338€ -342
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
8200 Belastingen op producten€ 0€ 1.817€ 1.817€ 1.924€ 2.018€ 2.018
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 480€ 0€ -480€ -483€ -486€ -491
4360 Subsidies€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 47.698€ 384.964€ 337.266€ 345.946€ 350.835€ 355.109
Saldo€ 9.623€ 137€ -9.486€ -9.433€ -9.463€ -9.611
Saldo€ 3.876€ 2.938€ -938€ -1.959€ -1.496€ -1.728
Saldo€ 1.921€ 1.270€ -651€ -1.279€ -1.207€ -1.230
Saldo€ 15.094€ 18.369€ 3.275€ 4.203€ 4.844€ 4.614
Saldo€ 0€ 298.516€ 298.516€ 304.615€ 308.891€ 314.116
Saldo€ 6.155€ 1.482€ -4.673€ -5.748€ -6.147€ -6.393
Saldo€ 8.142€ 880€ -7.262€ -4.371€ -5.906€ -7.304
Saldo€ 1.333€ 11.111€ 9.778€ 10.160€ 10.514€ 10.875
Saldo€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
Saldo€ 144€ 9.733€ 9.589€ 9.595€ 9.594€ 9.592
Saldo€ 1.359€ 1.817€ 458€ 547€ 624€ 604
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
Saldo€ 1.365€ 0€ -1.365€ -1.401€ -1.440€ -1.469
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 899€ 0€ -899€ -920€ -941€ -964
Saldo€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.206€ -1.235€ -1.262
Saldo€ 111€ 0€ -111€ -112€ -113€ -115
Saldo€ 172€ 0€ -172€ -174€ -176€ -178
Saldo€ 92€ 0€ -92€ -93€ -94€ -95
Saldo€ 152€ 0€ -152€ -152€ -153€ -153
Saldo€ 87€ 0€ -87€ -58€ -58€ -69
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -41
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -56
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 2.441€ 0€ -2.441€ -2.502€ -2.564€ -2.627
Saldo€ 84€ 0€ -84€ -85€ -85€ -86
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
Saldo€ 453€ 0€ -453€ -462€ -472€ -481
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
Saldo€ 0€ 78€ 78€ 79€ 80€ 81
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -95€ -97€ -97
Saldo€ 203€ 0€ -203€ -207€ -206€ -201
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 73€ 0€ -73€ -74€ -74€ -75
Saldo€ 606€ 0€ -606€ -634€ -636€ -639
Saldo€ 379€ 0€ -379€ -380€ -381€ -382
Saldo€ 418€ 0€ -418€ -427€ -435€ -435
Saldo€ 82€ 59€ -23€ -23€ -23€ -22
Saldo€ 351€ 0€ -351€ -151€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 87€ 0€ -87€ -67€ -87€ -67
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -20€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -354€ -355€ -358
Saldo€ 1.865€ 0€ -1.865€ -1.911€ -1.957€ -2.006
Saldo€ 842€ 1.640€ 798€ 244€ 249€ 253
Saldo€ 177€ 721€ 544€ 595€ 532€ 542
Saldo€ 75€ 98€ 23€ 33€ 33€ 34
Saldo€ 231€ 288€ 57€ 54€ 55€ 57
Saldo€ 98€ 170€ 72€ 73€ 74€ 77
Saldo€ 22€ 21€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 191€ 0€ -191€ -426€ 2€ -197
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -139€ 0€ 0
Saldo€ 129€ 0€ -129€ -127€ -128€ -129
Saldo€ 41€ 72€ 31€ 35€ 35€ 36
Saldo€ 36€ 4€ -32€ -32€ -32€ -32
Saldo€ 430€ 1.179€ 749€ 35€ 39€ 66
Saldo€ 34€ 0€ -34€ -38€ -38€ -40
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
Saldo€ 735€ 0€ -735€ -633€ -550€ -581
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 645€ 0€ -645€ -661€ -677€ -695
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15.094€ 17.689€ 2.595€ 3.523€ 4.164€ 3.934
Saldo€ 0€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680
Saldo€ 0€ 167.049€ 167.049€ 172.032€ 175.783€ 179.729
Saldo€ 0€ 131.467€ 131.467€ 132.583€ 133.108€ 134.387
Saldo€ 8.509€ 750€ -7.759€ -8.979€ -9.494€ -9.694
Saldo€ 0€ 89€ 89€ 90€ 90€ 90
Saldo€ -2.611€ 0€ 2.611€ 2.740€ 2.840€ 2.796
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -96€ -94€ -95
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
Saldo€ 0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600
Saldo€ 0€ 43€ 43€ 58€ 72€ 72
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -97€ -97€ -97
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 179€ 0€ -179€ -256€ -382€ -489
Saldo€ 7.963€ 500€ -7.463€ -3.810€ -5.524€ -6.815
Saldo€ 0€ 380€ 380€ -305€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.220€ 0€ -1.220€ -1.201€ -1.212€ -1.223
Saldo€ 0€ 11.111€ 11.111€ 11.472€ 11.838€ 12.211
Saldo€ 113€ 0€ -113€ -111€ -112€ -113
Saldo€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
Saldo€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
Saldo€ 0€ 8.253€ 8.253€ 8.257€ 8.257€ 8.257
Saldo€ 0€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375
Saldo€ 144€ 334€ 190€ 192€ 191€ 189
Saldo€ 873€ 0€ -873€ -888€ -902€ -917
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 1.817€ 1.811€ 1.918€ 2.012€ 2.012
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 480€ 0€ -480€ -483€ -486€ -491
Saldo€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
Saldo€ 867€ 0€ -867€ -888€ -910€ -933
Saldo€ 495€ 0€ -495€ -509€ -526€ -532
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 798€ 0€ -798€ -818€ -838€ -859
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -37€ -38€ -38
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -41€ -42
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 992€ 0€ -992€ -1.014€ -1.036€ -1.059
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 63€ 0€ -63€ -67€ -71€ -73
Saldo€ 110€ 0€ -110€ -114€ -117€ -119
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 111€ 0€ -111€ -112€ -113€ -115
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 172€ 0€ -172€ -174€ -176€ -178
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 87€ 0€ -87€ -58€ -58€ -69
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -51€ -51€ -52
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 2.411€ 0€ -2.411€ -2.471€ -2.532€ -2.595
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 84€ 0€ -84€ -85€ -85€ -86
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 453€ 0€ -453€ -462€ -472€ -481
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 78€ 78€ 79€ 80€ 81
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -41€ -41€ -41
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 183€ 0€ -183€ -186€ -186€ -188
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -8
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
Saldo€ 61€ 0€ -61€ -62€ -62€ -63
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 606€ 0€ -606€ -634€ -636€ -639
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
Saldo€ 300€ 0€ -300€ -300€ -300€ -300
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 418€ 0€ -418€ -427€ -435€ -435
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 54€ 0€ -54€ -55€ -55€ -56
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 59€ 59€ 60€ 60€ 61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 351€ 0€ -351€ -151€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 87€ 0€ -87€ -67€ -87€ -67
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -20€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 177€ 0€ -177€ -180€ -181€ -184
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -158€ -161€ -164
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -16€ -13€ -10
Saldo€ 1.841€ 0€ -1.841€ -1.887€ -1.933€ -1.981
Saldo€ 24€ 0€ -24€ -24€ -24€ -25
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 827€ 0€ -827€ -258€ -263€ -269
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.640€ 1.640€ 517€ 527€ 537
Saldo€ 177€ 0€ -177€ -193€ -173€ -177
Saldo€ 0€ 721€ 721€ 788€ 705€ 719
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -93€ -95€ -97
Saldo€ 0€ 98€ 98€ 131€ 133€ 136
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 83€ 0€ -83€ -78€ -79€ -80
Saldo€ 148€ 0€ -148€ -151€ -154€ -157
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 288€ 288€ 283€ 288€ 294
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 85€ 0€ -85€ -87€ -89€ -90
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 170€ 170€ 174€ 177€ 181
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -22€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 66€ 0€ -66€ -128€ 4€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -222€ -2€ -202
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -8€ 0€ 0
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -68€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -139€ 0€ 0
Saldo€ 129€ 0€ -129€ -127€ -128€ -129
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -5€ -5
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -2€ -4€ -4
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 72€ 72€ 76€ 80€ 81
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
Saldo€ 56€ 0€ -56€ -57€ -57€ -58
Saldo€ 75€ 0€ -75€ -76€ -77€ -78
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 175€ 0€ -175€ -158€ -159€ -134
Saldo€ 69€ 0€ -69€ -66€ -62€ -60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 336€ 336€ 337€ 339€ 342
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 843€ 843€ 111€ 111€ 111
Saldo€ 46€ 0€ -46€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
Saldo€ -93€ 0€ 93€ 12€ 12€ 12
Saldo€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 16€ 16
Saldo€ 83€ 0€ -83€ -83€ -84€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 61€ 0€ -61€ -61€ -62€ -63
Saldo€ -136€ 0€ 136€ 259€ 374€ 374
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 166€ 0€ -166€ -167€ -169€ -172
Saldo€ 500€ 0€ -500€ -500€ -505€ -511
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -2€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 34€ 0€ -34€ -34€ -36€ -36
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -45€ -65€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 637€ 0€ -637€ -653€ -669€ -686
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -41
Saldo€ 13.016€ 0€ -13.016€ -11.759€ -11.128€ -10.666
Saldo€ 2.038€ 0€ -2.038€ -2.079€ -2.119€ -2.163
Saldo€ 0€ 2.664€ 2.664€ 2.663€ 2.607€ 2.235
Saldo€ 0€ 3.663€ 3.663€ 3.131€ 3.088€ 3.003
Saldo€ 0€ 11.362€ 11.362€ 11.607€ 11.756€ 11.566
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 680€ 680€ 680€ 680€ 680
Saldo€ 0€ 167.049€ 167.049€ 172.032€ 175.783€ 179.729
Saldo€ 0€ 131.467€ 131.467€ 132.583€ 133.108€ 134.387
Saldo€ 8.509€ 0€ -8.509€ -8.979€ -9.494€ -9.694
Saldo€ 0€ 750€ 750€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 89€ 89€ 90€ 90€ 90
Saldo€ 5.673€ 0€ -5.673€ -5.813€ -5.956€ -6.104
Saldo€ 72€ 0€ -72€ -73€ -73€ -76
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5.580€ 0€ 5.580€ 5.717€ 5.856€ 6.003
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.776€ 0€ 2.776€ 2.909€ 3.013€ 2.973
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 81€ 0€ -81€ -82€ -82€ -84
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -14€ -12€ -11
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -47€ -47€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600
Saldo€ 0€ 43€ 43€ 58€ 72€ 72
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -97€ -97€ -97
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 179€ 0€ -179€ -256€ -382€ -489
Saldo€ 7.963€ 0€ -7.963€ -5.810€ -7.524€ -6.815
Saldo€ 0€ 500€ 500€ 2.000€ 2.000€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -475€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 380€ 380€ 170€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.220€ 0€ -1.220€ -1.201€ -1.212€ -1.223
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 11.111€ 11.111€ 11.472€ 11.838€ 12.211
Saldo€ 113€ 0€ -113€ -111€ -112€ -113
Saldo€ 0€ 38.711€ 38.711€ 39.668€ 40.640€ 41.628
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 8.253€ 8.253€ 8.257€ 8.257€ 8.257
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375
Saldo€ 144€ 0€ -144€ -142€ -143€ -145
Saldo€ 0€ 334€ 334€ 334€ 334€ 334
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 542€ 0€ -542€ -553€ -564€ -575
Saldo€ 331€ 0€ -331€ -335€ -338€ -342
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 1.817€ 1.817€ 1.924€ 2.018€ 2.018
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 480€ 0€ -480€ -483€ -486€ -491
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2