(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
4.2 Onderwijshuisvesting€ 17.395€ 872€ -16.523€ -19.303€ -17.406€ -17.877
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ 8.812€ 4.389€ -4.423€ -4.614€ -4.812€ -4.982
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 5.111€ 812€ -4.299€ -4.355€ -4.388€ -4.475
6.2 Wijkteams€ 4.625€ 132€ -4.493€ -4.753€ -4.814€ -4.894
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-€ 33.962€ 0€ -33.962€ -34.160€ -34.800€ -35.351
6.82 Geëscaleerde zorg 18+€ 905€ 0€ -905€ -913€ -913€ -913
7.1 Volksgezondheid€ 3.720€ 0€ -3.720€ -3.774€ -3.829€ -3.902
00990017 Reserve onderwijshuisvesting prg 5€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
00990018 Reserve sociaal domein prg 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04200001 OHV Basisonderwijs€ 5.182€ 531€ -4.651€ -4.653€ -4.586€ -4.542
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs€ 1.301€ 0€ -1.301€ -1.297€ -1.289€ -1.284
04200003 OHV Voortgezet onderwijs€ 4.172€ 0€ -4.172€ -4.154€ -4.098€ -4.073
04200004 Schade en incidentele kosten€ 432€ 0€ -432€ -444€ -449€ -453
04200005 1e inrichting, olp, meubilair€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
04200006 Kapitaallasten€ 88€ 0€ -88€ -87€ -86€ -84
04200007 Externe advisering€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
04200008 Verhuiskosten€ 127€ 0€ -127€ -128€ -128€ -128
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest€ 481€ 0€ -481€ -3.206€ -1.389€ -1.933
04200010 Gymnastieklokalen€ 2.970€ 84€ -2.886€ -2.949€ -3.001€ -3.010
04200011 OHV Vleugelscholen€ 1.935€ 24€ -1.911€ -1.909€ -1.901€ -1.889
04200012 OHV overige accommodaties€ 621€ 233€ -388€ -388€ -390€ -390
04300001 Onderhoud Carel€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
04300002 Leerlingenvervoer€ 1.972€ 24€ -1.948€ -1.994€ -2.041€ -2.064
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
04300004 Combinatiefunctionarissen€ 684€ 0€ -684€ -697€ -712€ -725
04300005 Versterking psz en kindercentra OKE€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0
04300007 Leerplicht€ -66€ 123€ 189€ 192€ 193€ 193
04300008 RMC€ 430€ 798€ 368€ 372€ 379€ 379
04300009 Schoolzwemmen€ 166€ 23€ -143€ -147€ -154€ -156
04300010 Loonkosten taakveld 4.3€ 1.606€ 0€ -1.606€ -1.646€ -1.686€ -1.729
04300015 Kinderopvang€ 294€ 21€ -273€ -279€ -287€ -290
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters€ 263€ 0€ -263€ -352€ -440€ -526
04300017 VSV-project 2017-2020€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0
06100001 Loonkosten taakveld 6.1€ 514€ 0€ -514€ -526€ -539€ -552
06100002 Ontmoeting jeugd€ 960€ 0€ -960€ -971€ -972€ -992
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
06100004 Real-X huisvesting€ 58€ 0€ -58€ -53€ -54€ -55
06100005 Jejocema€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
06100006 Clientondersteuning€ 1.909€ 0€ -1.909€ -1.930€ -1.932€ -1.970
06100007 Coordinatie van zorg+verwijsindex€ 67€ 0€ -67€ -69€ -70€ -72
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen€ 194€ 0€ -194€ -198€ -202€ -206
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere€ 337€ 0€ -337€ -345€ -352€ -359
06100010 Overig preventief jeugdbeleid€ 162€ 0€ -162€ -163€ -164€ -164
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg€ 812€ 812€ 0€ 0€ 0€ 0
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100043 Gewoon bijzonder in Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin€ 3.669€ 0€ -3.669€ -3.907€ -3.946€ -4.004
06200014 Salarissen JZW taakveld 6.2 pr 5€ 886€ 132€ -754€ -776€ -797€ -819
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -71
06720001 PGB jeugdzorg€ 1.323€ 0€ -1.323€ -1.347€ -1.347€ -1.347
06720002 Buro jeugdzorg spoed€ 140€ 0€ -140€ -141€ -141€ -141
06720003 Landelijk transistie-arrangement€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06720004 Bovenregionale Jeugdzorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06720005 Regionale Jeugdzorg€ 32.080€ 0€ -32.080€ -32.249€ -32.889€ -33.440
06720006 Bijdr Jeugdregio Midden IJssel O-Vel€ 419€ 0€ -419€ -423€ -423€ -423
06720009 Subsidie CJG CJG4kracht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering€ 334€ 0€ -334€ -338€ -338€ -338
06820002 Alg Meldpunt Kindermishandeling€ 571€ 0€ -571€ -575€ -575€ -575
07100006 Jeugdgezondheidszorg€ 3.720€ 0€ -3.720€ -3.774€ -3.829€ -3.902
8800 Mutaties reserves€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 746€ 0€ -746€ -763€ -768€ -784
4455 Betaalde huren€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 80€ 0€ -80€ -81€ -81€ -81
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 271€ 0€ -271€ -280€ -286€ -286
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 2.298€ 0€ -2.298€ -2.295€ -2.265€ -2.251
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.784€ 0€ -1.784€ -1.766€ -1.721€ -1.675
8450 Huren€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 511€ 511€ 515€ 518€ 518
4420 Belastingen€ 300€ 0€ -300€ -306€ -307€ -313
4490 Verzekeringen€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
4820 Afschrijvingen€ 520€ 0€ -520€ -520€ -520€ -520
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 457€ 0€ -457€ -447€ -437€ -426
4420 Belastingen€ 683€ 0€ -683€ -701€ -706€ -721
4455 Betaalde huren€ 44€ 0€ -44€ -45€ -45€ -46
4490 Verzekeringen€ 109€ 0€ -109€ -110€ -110€ -110
4820 Afschrijvingen€ 1.905€ 0€ -1.905€ -1.905€ -1.882€ -1.879
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.431€ 0€ -1.431€ -1.393€ -1.355€ -1.317
4400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
4470 Onderhoud vastgoed€ 405€ 0€ -405€ -416€ -421€ -425
4471 Onderhoudskosten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
4820 Afschrijvingen€ 65€ 0€ -65€ -65€ -65€ -65
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 23€ 0€ -23€ -22€ -21€ -19
4480 Adviezen€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 127€ 0€ -127€ -128€ -128€ -128
4402 Stelposten€ 481€ 0€ -481€ -3.206€ -1.389€ -1.933
4360 Subsidies€ 1.764€ 0€ -1.764€ -1.815€ -1.868€ -1.905
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -51
4402 Stelposten€ -711€ 0€ 711€ 711€ 712€ 726
4420 Belastingen€ 88€ 0€ -88€ -92€ -93€ -95
4455 Betaalde huren€ 497€ 0€ -497€ -511€ -516€ -522
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 266€ 0€ -266€ -275€ -281€ -281
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 601€ 0€ -601€ -601€ -601€ -591
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 399€ 0€ -399€ -387€ -375€ -363
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 84€ 84€ 87€ 88€ 88
4420 Belastingen€ 151€ 0€ -151€ -156€ -158€ -161
4455 Betaalde huren€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
4490 Verzekeringen€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 226€ 0€ -226€ -233€ -238€ -238
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 725€ 0€ -725€ -725€ -725€ -725
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 803€ 0€ -803€ -788€ -774€ -759
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 25
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 65€ 0€ -65€ -67€ -67€ -68
4420 Belastingen€ 48€ 0€ -48€ -49€ -50€ -51
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
4470 Onderhoud vastgoed€ 270€ 0€ -270€ -273€ -276€ -279
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 122€ 0€ -122€ -123€ -123€ -123
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 97€ 0€ -97€ -94€ -92€ -89
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 217€ 217€ 220€ 221€ 223
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.967€ 0€ -1.967€ -2.015€ -2.064€ -2.088
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 24€ 24€ 26€ 28€ 29
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -48
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 183€ 0€ -183€ -186€ -190€ -193
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 501€ 0€ -501€ -511€ -522€ -532
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 2.846€ 0€ -2.846€ -2.846€ -2.846€ -2.846
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 2.846€ 2.846€ 2.846€ 2.846€ 2.846
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
4480 Adviezen€ -72€ 0€ 72€ 72€ 72€ 72
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 123€ 123€ 126€ 128€ 128
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 430€ 0€ -430€ -434€ -443€ -443
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 798€ 798€ 806€ 822€ 822
4360 Subsidies€ 144€ 0€ -144€ -148€ -154€ -157
4400 Overige goederen en diensten€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 24
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.585€ 0€ -1.585€ -1.625€ -1.665€ -1.707
4101 Salarissen en sociale lasten€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 294€ 0€ -294€ -300€ -308€ -311
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21
4360 Subsidies€ 263€ 0€ -263€ -352€ -440€ -526
4360 Subsidies€ 554€ 0€ -554€ -520€ -520€ -520
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 554€ 554€ 520€ 520€ 520
4100 Salarissen en sociale lasten€ 507€ 0€ -507€ -519€ -532€ -545
4101 Salarissen en sociale lasten€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4360 Subsidies€ 1.002€ 0€ -1.002€ -1.013€ -1.014€ -1.034
4402 Stelposten€ -42€ 0€ 42€ 42€ 42€ 42
4360 Subsidies€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
4360 Subsidies€ 58€ 0€ -58€ -53€ -54€ -55
4360 Subsidies€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
4360 Subsidies€ 1.909€ 0€ -1.909€ -1.930€ -1.932€ -1.970
4360 Subsidies€ 67€ 0€ -67€ -69€ -70€ -72
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 194€ 0€ -194€ -198€ -202€ -206
4360 Subsidies€ 337€ 0€ -337€ -345€ -352€ -359
4360 Subsidies€ 148€ 0€ -148€ -149€ -150€ -151
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -2
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 812€ 0€ -812€ -822€ -827€ -827
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 812€ 812€ 822€ 827€ 827
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 3.669€ 0€ -3.669€ -3.907€ -3.946€ -4.004
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 875€ 0€ -875€ -897€ -919€ -941
4101 Salarissen en sociale lasten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -12
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 132€ 132€ 132€ 133€ 134
4140 Ingeleend personeel€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -71
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.323€ 0€ -1.323€ -1.347€ -1.347€ -1.347
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 140€ 0€ -140€ -141€ -141€ -141
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 32.080€ 0€ -32.080€ -32.249€ -32.889€ -33.440
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 419€ 0€ -419€ -423€ -423€ -423
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 334€ 0€ -334€ -338€ -338€ -338
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 571€ 0€ -571€ -575€ -575€ -575
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 3.520€ 0€ -3.520€ -3.574€ -3.629€ -3.702
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 74.530€ 6.672€ -67.858€ -69.240€ -70.955€ -72.347
Saldo€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
Saldo€ 17.395€ 872€ -16.523€ -19.303€ -17.406€ -17.877
Saldo€ 8.812€ 4.389€ -4.423€ -4.614€ -4.812€ -4.982
Saldo€ 5.111€ 812€ -4.299€ -4.355€ -4.388€ -4.475
Saldo€ 4.625€ 132€ -4.493€ -4.753€ -4.814€ -4.894
Saldo€ 33.962€ 0€ -33.962€ -34.160€ -34.800€ -35.351
Saldo€ 905€ 0€ -905€ -913€ -913€ -913
Saldo€ 3.720€ 0€ -3.720€ -3.774€ -3.829€ -3.902
Saldo€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5.182€ 531€ -4.651€ -4.653€ -4.586€ -4.542
Saldo€ 1.301€ 0€ -1.301€ -1.297€ -1.289€ -1.284
Saldo€ 4.172€ 0€ -4.172€ -4.154€ -4.098€ -4.073
Saldo€ 432€ 0€ -432€ -444€ -449€ -453
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
Saldo€ 88€ 0€ -88€ -87€ -86€ -84
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 127€ 0€ -127€ -128€ -128€ -128
Saldo€ 481€ 0€ -481€ -3.206€ -1.389€ -1.933
Saldo€ 2.970€ 84€ -2.886€ -2.949€ -3.001€ -3.010
Saldo€ 1.935€ 24€ -1.911€ -1.909€ -1.901€ -1.889
Saldo€ 621€ 233€ -388€ -388€ -390€ -390
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 1.972€ 24€ -1.948€ -1.994€ -2.041€ -2.064
Saldo€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -53
Saldo€ 684€ 0€ -684€ -697€ -712€ -725
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.846€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -66€ 123€ 189€ 192€ 193€ 193
Saldo€ 430€ 798€ 368€ 372€ 379€ 379
Saldo€ 166€ 23€ -143€ -147€ -154€ -156
Saldo€ 1.606€ 0€ -1.606€ -1.646€ -1.686€ -1.729
Saldo€ 294€ 21€ -273€ -279€ -287€ -290
Saldo€ 263€ 0€ -263€ -352€ -440€ -526
Saldo€ 554€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 514€ 0€ -514€ -526€ -539€ -552
Saldo€ 960€ 0€ -960€ -971€ -972€ -992
Saldo€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -53€ -54€ -55
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
Saldo€ 1.909€ 0€ -1.909€ -1.930€ -1.932€ -1.970
Saldo€ 67€ 0€ -67€ -69€ -70€ -72
Saldo€ 194€ 0€ -194€ -198€ -202€ -206
Saldo€ 337€ 0€ -337€ -345€ -352€ -359
Saldo€ 162€ 0€ -162€ -163€ -164€ -164
Saldo€ 812€ 812€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.669€ 0€ -3.669€ -3.907€ -3.946€ -4.004
Saldo€ 886€ 132€ -754€ -776€ -797€ -819
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -71
Saldo€ 1.323€ 0€ -1.323€ -1.347€ -1.347€ -1.347
Saldo€ 140€ 0€ -140€ -141€ -141€ -141
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 32.080€ 0€ -32.080€ -32.249€ -32.889€ -33.440
Saldo€ 419€ 0€ -419€ -423€ -423€ -423
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 334€ 0€ -334€ -338€ -338€ -338
Saldo€ 571€ 0€ -571€ -575€ -575€ -575
Saldo€ 3.720€ 0€ -3.720€ -3.774€ -3.829€ -3.902
Saldo€ 0€ 467€ 467€ 2.632€ 7€ 47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 746€ 0€ -746€ -763€ -768€ -784
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 80€ 0€ -80€ -81€ -81€ -81
Saldo€ 271€ 0€ -271€ -280€ -286€ -286
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.298€ 0€ -2.298€ -2.295€ -2.265€ -2.251
Saldo€ 1.784€ 0€ -1.784€ -1.766€ -1.721€ -1.675
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
Saldo€ 0€ 511€ 511€ 515€ 518€ 518
Saldo€ 300€ 0€ -300€ -306€ -307€ -313
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
Saldo€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
Saldo€ 520€ 0€ -520€ -520€ -520€ -520
Saldo€ 457€ 0€ -457€ -447€ -437€ -426
Saldo€ 683€ 0€ -683€ -701€ -706€ -721
Saldo€ 44€ 0€ -44€ -45€ -45€ -46
Saldo€ 109€ 0€ -109€ -110€ -110€ -110
Saldo€ 1.905€ 0€ -1.905€ -1.905€ -1.882€ -1.879
Saldo€ 1.431€ 0€ -1.431€ -1.393€ -1.355€ -1.317
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
Saldo€ 405€ 0€ -405€ -416€ -421€ -425
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -65€ -65€ -65
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -22€ -21€ -19
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 127€ 0€ -127€ -128€ -128€ -128
Saldo€ 481€ 0€ -481€ -3.206€ -1.389€ -1.933
Saldo€ 1.764€ 0€ -1.764€ -1.815€ -1.868€ -1.905
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -51
Saldo€ -711€ 0€ 711€ 711€ 712€ 726
Saldo€ 88€ 0€ -88€ -92€ -93€ -95
Saldo€ 497€ 0€ -497€ -511€ -516€ -522
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 266€ 0€ -266€ -275€ -281€ -281
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 601€ 0€ -601€ -601€ -601€ -591
Saldo€ 399€ 0€ -399€ -387€ -375€ -363
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 84€ 84€ 87€ 88€ 88
Saldo€ 151€ 0€ -151€ -156€ -158€ -161
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 226€ 0€ -226€ -233€ -238€ -238
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 725€ 0€ -725€ -725€ -725€ -725
Saldo€ 803€ 0€ -803€ -788€ -774€ -759
Saldo€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 65€ 0€ -65€ -67€ -67€ -68
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -49€ -50€ -51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
Saldo€ 270€ 0€ -270€ -273€ -276€ -279
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 122€ 0€ -122€ -123€ -123€ -123
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -94€ -92€ -89
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 217€ 217€ 220€ 221€ 223
Saldo€ 0€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.967€ 0€ -1.967€ -2.015€ -2.064€ -2.088
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 24€ 24€ 26€ 28€ 29
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 183€ 0€ -183€ -186€ -190€ -193
Saldo€ 501€ 0€ -501€ -511€ -522€ -532
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.846€ 0€ -2.846€ -2.846€ -2.846€ -2.846
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2.846€ 2.846€ 2.846€ 2.846€ 2.846
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
Saldo€ -72€ 0€ 72€ 72€ 72€ 72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 123€ 123€ 126€ 128€ 128
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 430€ 0€ -430€ -434€ -443€ -443
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 798€ 798€ 806€ 822€ 822
Saldo€ 144€ 0€ -144€ -148€ -154€ -157
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 24
Saldo€ 1.585€ 0€ -1.585€ -1.625€ -1.665€ -1.707
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 294€ 0€ -294€ -300€ -308€ -311
Saldo€ 0€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21
Saldo€ 263€ 0€ -263€ -352€ -440€ -526
Saldo€ 554€ 0€ -554€ -520€ -520€ -520
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 554€ 554€ 520€ 520€ 520
Saldo€ 507€ 0€ -507€ -519€ -532€ -545
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 1.002€ 0€ -1.002€ -1.013€ -1.014€ -1.034
Saldo€ -42€ 0€ 42€ 42€ 42€ 42
Saldo€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -53€ -54€ -55
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -44
Saldo€ 1.909€ 0€ -1.909€ -1.930€ -1.932€ -1.970
Saldo€ 67€ 0€ -67€ -69€ -70€ -72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 194€ 0€ -194€ -198€ -202€ -206
Saldo€ 337€ 0€ -337€ -345€ -352€ -359
Saldo€ 148€ 0€ -148€ -149€ -150€ -151
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 812€ 0€ -812€ -822€ -827€ -827
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 812€ 812€ 822€ 827€ 827
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.669€ 0€ -3.669€ -3.907€ -3.946€ -4.004
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 875€ 0€ -875€ -897€ -919€ -941
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -12
Saldo€ 0€ 132€ 132€ 132€ 133€ 134
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -71€ -71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.323€ 0€ -1.323€ -1.347€ -1.347€ -1.347
Saldo€ 140€ 0€ -140€ -141€ -141€ -141
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 32.080€ 0€ -32.080€ -32.249€ -32.889€ -33.440
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 419€ 0€ -419€ -423€ -423€ -423
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 334€ 0€ -334€ -338€ -338€ -338
Saldo€ 571€ 0€ -571€ -575€ -575€ -575
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.520€ 0€ -3.520€ -3.574€ -3.629€ -3.702
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0