(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 3.289€ 3.289€ 916€ 916€ 916
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen€ 808€ 263€ -545€ -557€ -570€ -583
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ 1.570€ 1.570€ 0€ 0€ 0€ 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 127€ 5€ -122€ -123€ -125€ -126
6.3 Inkomensregelingen€ 71.741€ 52.018€ -19.723€ -20.766€ -21.028€ -20.968
6.4 Begeleide participatie€ 20.880€ 0€ -20.880€ -19.859€ -18.688€ -18.188
6.5 Arbeidsparticipatie€ 6.898€ 157€ -6.741€ -6.635€ -6.930€ -7.497
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ 2.281€ 374€ -1.907€ -1.960€ -2.013€ -2.070
00990032 Reserve Huisvuilrechten prg 6€ 0€ 916€ 916€ 916€ 916€ 916
00990051 Reserve sociaal domein prg 6€ 0€ 2.373€ 2.373€ 0€ 0€ 0
03300006 Loonkosten taakveld 3.3€ 513€ 0€ -513€ -525€ -538€ -551
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
03300009 Bbz startend rentedragend€ 10€ 56€ 46€ 46€ 46€ 46
03300010 Bbz gevestigd om niet€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
03300011 Bbz gevestigd krediet€ 115€ 192€ 77€ 77€ 77€ 77
03300012 Rijksvergoeding€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
04300012 Subsidie educatie€ 1.570€ 1.570€ 0€ 0€ 0€ 0
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB€ 95€ 5€ -90€ -91€ -92€ -93
06100032 Kinderopvang obv med indicatie€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06300001 Bijstand (iv)€ 180€ 0€ -180€ -182€ -184€ -186
06300002 Kwijtschelding Belastingen€ 1.304€ 0€ -1.304€ -1.306€ -1.307€ -1.307
06300003 WWB Personen in Inrichting€ 1.008€ 0€ -1.008€ -1.008€ -1.008€ -1.008
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen€ 2.328€ 20€ -2.308€ -2.308€ -2.308€ -2.308
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen€ 273€ 25€ -248€ -248€ -248€ -248
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern€ 463€ 40€ -423€ -423€ -423€ -423
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep€ 144€ 0€ -144€ -148€ -153€ -153
06300008 Beschut werk€ 309€ 0€ -309€ -317€ -328€ -328
06300011 Rijksvergoeding BUIG€ 0€ 47.503€ 47.503€ 48.819€ 50.493€ 50.493
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet€ 568€ 504€ -64€ -479€ -454€ -204
06300013 Beschermingsbewind€ 2.179€ 0€ -2.179€ -2.198€ -2.197€ -2.216
06300014 Woonkostentoeslag€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst)€ 273€ 253€ -20€ -20€ -21€ -21
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet)€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -61
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar€ 404€ 0€ -404€ -409€ -413€ -418
06300019 Medische kosten€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
06300020 Rechtsbijstand€ 142€ 0€ -142€ -143€ -145€ -146
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten€ 56€ 0€ -56€ -50€ -49€ -49
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz.€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
06300023 Individuele inkomstentoeslag€ 784€ 0€ -784€ -792€ -801€ -810
06300024 Individuele studietoeslag€ 232€ 0€ -232€ -235€ -239€ -242
06300025 Collectieve aanvullende zorgverz.€ 2.224€ 0€ -2.224€ -2.249€ -2.273€ -2.298
06300026 Ingewisselde strippenkaarten€ 809€ 0€ -809€ -818€ -827€ -836
06300027 Ingewisselde kidskaarten€ 258€ 0€ -258€ -261€ -264€ -266
06300028 Zwemdiploma€ 71€ 0€ -71€ -72€ -72€ -73
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
06300030 Noodfonds / schoolfonds€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand€ 0€ 66€ 66€ 67€ 68€ 68
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
06300034 Loonkosten taakveld 6.3€ 6.487€ 0€ -6.487€ -6.646€ -6.808€ -6.978
06300035 Bbz gevestigd LO€ 48€ 80€ 32€ 32€ 32€ 32
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen€ 49.897€ 1.415€ -48.482€ -50.218€ -51.974€ -51.978
06300041 Regio algemeen€ 0€ -693€ -693€ -708€ -722€ -722
06300042 Bijdrage POW€ 0€ -59€ -59€ -60€ -62€ -63
06300043 Bijdrage IV (uren)€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49€ -50
06300044 Bijdrage JZW€ 0€ -126€ -126€ -128€ -131€ -134
06300045 Bijdrage IV (software)€ 0€ -87€ -87€ -88€ -89€ -90
06300046 Bijdrage informatie€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26€ -26
06300047 Bijdrage F&C€ 0€ -84€ -84€ -85€ -87€ -89
06300048 Bijdrage WA (uren)€ 0€ -1.791€ -1.791€ -1.825€ -1.859€ -1.906
06300049 Bijdrage WA (gros)€ 0€ -301€ -301€ -307€ -312€ -320
06300050 Gemeente Epe€ 0€ 1.923€ 1.923€ 1.960€ 1.997€ 2.047
06300051 Gemeente Brummen - stadsbank€ 0€ 68€ 68€ 70€ 71€ 73
06300052 Gemeente Brummen€ 0€ 1.019€ 1.019€ 1.039€ 1.058€ 1.085
06300053 Gemeente Brummen - gros€ 0€ 27€ 27€ 27€ 28€ 28
06300054 Gemeente Voorst - gros€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 26
06300055 Gemeente Voorst - sr€ 0€ 36€ 36€ 37€ 37€ 38
06300058 Gemeente Voorst - stadsbank€ 0€ 57€ 57€ 58€ 59€ 60
06300059 IGSD veluwerand€ 0€ 80€ 80€ 82€ 83€ 85
06300060 Bijdrage van regio€ 0€ 2.091€ 2.091€ 2.131€ 2.172€ 2.226
06300061 Armoedebestrijding kinderen€ 684€ 0€ -684€ -687€ -689€ -697
06300062 Wet werk en inkomen kunsternaars€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06400001 Loonkosten taakveld 6.4€ 138€ 0€ -138€ -141€ -145€ -148
06400002 Wet sociale werkvoorziening€ 20.742€ 0€ -20.742€ -19.718€ -18.543€ -18.040
06500004 Trede 4: projecten wgd€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
06500005 Trede 4: direct werk€ 56€ 0€ -56€ -56€ -56€ -56
06500006 Trede 4: jongerenrestaurant€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
06500007 Trede 4: dak & thuislozen€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
06500008 Trede 4: reïntegratietrajecten€ 150€ 28€ -122€ -122€ -122€ -122
06500009 Trede 4: ruimte en faciliteiten da€ 135€ 0€ -135€ -135€ -135€ -135
06500010 Trede 4: inhuur personeel€ 760€ 0€ -760€ -772€ -774€ -782
06500012 Trede 4: direct actief overige€ 0€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129
06500013 Trede 4: da nieuwe doelgroep€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
06500014 Trede 4: leerwerksettings€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
06500016 Trede 5: lks opstapbanen€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
06500017 Trede 5: Keuringen nieuwe doelgroep€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
06500019 Trede 6: inhuur personeel€ 37€ 0€ -37€ -37€ -37€ -38
06500020 Trede O: Overige kosten€ 204€ 0€ -204€ -204€ -205€ -205
06500021 Trede O: flex. integratie budget€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
06500022 Trede O: arbeidsmedische onderzoeken€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget€ 315€ 0€ -315€ -551€ -756€ -743
06500024 Trede O: inhuur personeel€ 352€ 0€ -352€ -355€ -357€ -360
06500026 Trede O: wet taaleis€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
06500027 Loonkosten taakveld 6.5€ 3.221€ 0€ -3.221€ -3.299€ -3.381€ -3.465
06500030 Trede 3: participatieplaats€ 152€ 0€ -152€ -152€ -152€ -152
06500031 Trede 3: bewegen naar werk€ 85€ 0€ -85€ -85€ -85€ -85
06500032 Factor werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500033 Factor werk - clientenraad€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500034 ESF 2014-2020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500035 Statushouders€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500036 Doen wat kan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500038 Trede 5 begeleiding beschut werk€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
06500039 Trede O ontwikkeling door naar werk€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
06500040 Investeringsagenda regelluw€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
06500041 Investeringsagenda iedereen doet mee€ 303€ 0€ -303€ 83€ 81€ -403
06500043 2e Tranche - ambt.(beleids)onderst.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500045 2e Tranche - regionale wgdverlening€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500046 2e Tranche - implemen. Instrumenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500048 2e Tranche - communicatiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500049 2e Tranche - nieuwe initiativen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500050 2e Tranche - onvoorzien€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500051 Eigen Kracht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710001 Schuldhulpverlening (INF)€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
06710013 Loonkosten taakveld 6.7€ 2.283€ 0€ -2.283€ -2.338€ -2.396€ -2.455
06710014 Kredietverstrekking€ 63€ 175€ 112€ 113€ 115€ 116
06710015 Schuldregeling bemiddelingskosten€ 0€ 102€ 102€ 103€ 105€ 106
06710016 Promotie preventie€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
06710017 Bewindvoering€ -112€ 0€ 112€ 112€ 112€ 112
06710018 Beschermingsbewind€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
06710021 Budgetbeheer€ 0€ 77€ 77€ 78€ 79€ 80
8800 Mutaties reserves€ 0€ 916€ 916€ 916€ 916€ 916
8800 Mutaties reserves€ 0€ 2.373€ 2.373€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 506€ 0€ -506€ -518€ -531€ -544
4101 Salarissen en sociale lasten€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 115€ 0€ -115€ -115€ -115€ -115
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 192€ 192€ 192€ 192€ 192
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
4360 Subsidies€ 1.570€ 0€ -1.570€ -1.570€ -1.570€ -1.570
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 1.570€ 1.570€ 1.570€ 1.570€ 1.570
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 180€ 0€ -180€ -182€ -184€ -186
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.254€ 0€ -1.254€ -1.257€ -1.257€ -1.257
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 50€ 0€ -50€ -49€ -50€ -50
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.008€ 0€ -1.008€ -1.008€ -1.008€ -1.008
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 2.328€ 0€ -2.328€ -2.328€ -2.328€ -2.328
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 273€ 0€ -273€ -273€ -273€ -273
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 463€ 0€ -463€ -463€ -463€ -463
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 144€ 0€ -144€ -148€ -153€ -153
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 309€ 0€ -309€ -317€ -328€ -328
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 47.503€ 47.503€ 48.819€ 50.493€ 50.493
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 568€ 0€ -568€ -479€ -454€ -204
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 504€ 504€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 1.719€ 0€ -1.719€ -1.738€ -1.757€ -1.776
4402 Stelposten€ 460€ 0€ -460€ -460€ -440€ -440
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 273€ 0€ -273€ -276€ -279€ -282
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 253€ 253€ 256€ 258€ 261
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -61
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 404€ 0€ -404€ -409€ -413€ -418
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 142€ 0€ -142€ -143€ -145€ -146
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 56€ 0€ -56€ -50€ -49€ -49
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 784€ 0€ -784€ -792€ -801€ -810
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 232€ 0€ -232€ -235€ -239€ -242
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 2.224€ 0€ -2.224€ -2.249€ -2.273€ -2.298
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 809€ 0€ -809€ -818€ -827€ -836
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 258€ 0€ -258€ -261€ -264€ -266
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 71€ 0€ -71€ -72€ -72€ -73
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4480 Adviezen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 66€ 66€ 67€ 68€ 68
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 6.405€ 0€ -6.405€ -6.562€ -6.724€ -6.892
4101 Salarissen en sociale lasten€ 82€ 0€ -82€ -84€ -84€ -86
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80
4480 Adviezen€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 465€ 0€ -465€ -497€ -538€ -542
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 49.432€ 0€ -49.432€ -51.136€ -52.851€ -52.851
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 1.415€ 1.415€ 1.415€ 1.415€ 1.415
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -693€ -693€ -708€ -722€ -722
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -59€ -59€ -60€ -62€ -63
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49€ -50
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -126€ -126€ -128€ -131€ -134
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -87€ -87€ -88€ -89€ -90
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26€ -26
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -84€ -84€ -85€ -87€ -89
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -1.791€ -1.791€ -1.825€ -1.859€ -1.906
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ -301€ -301€ -307€ -312€ -320
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 1.923€ 1.923€ 1.960€ 1.997€ 2.047
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 68€ 68€ 70€ 71€ 73
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 1.019€ 1.019€ 1.039€ 1.058€ 1.085
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 27€ 27€ 27€ 28€ 28
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 26
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 36€ 36€ 37€ 37€ 38
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 57€ 57€ 58€ 59€ 60
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 80€ 80€ 82€ 83€ 85
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 2.091€ 2.091€ 2.131€ 2.172€ 2.226
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 684€ 0€ -684€ -687€ -689€ -697
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 136€ 0€ -136€ -139€ -143€ -146
4101 Salarissen en sociale lasten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 20.722€ 0€ -20.722€ -19.698€ -18.522€ -18.019
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 56€ 0€ -56€ -56€ -56€ -56
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 28€ 28€ 28€ 28€ 28
4400 Overige goederen en diensten€ 135€ 0€ -135€ -135€ -135€ -135
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 760€ 0€ -760€ -772€ -774€ -782
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129
4400 Overige goederen en diensten€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4140 Ingeleend personeel€ 37€ 0€ -37€ -37€ -37€ -38
4140 Ingeleend personeel€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -51
4400 Overige goederen en diensten€ 154€ 0€ -154€ -154€ -154€ -154
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 315€ 0€ -315€ -551€ -756€ -743
4140 Ingeleend personeel€ 352€ 0€ -352€ -355€ -357€ -360
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.180€ 0€ -3.180€ -3.258€ -3.339€ -3.422
4101 Salarissen en sociale lasten€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
4400 Overige goederen en diensten€ 152€ 0€ -152€ -152€ -152€ -152
4400 Overige goederen en diensten€ 85€ 0€ -85€ -85€ -85€ -85
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 330€ 0€ -330€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ -87€ 0€ 87€ 83€ 81€ -403
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.254€ 0€ -2.254€ -2.309€ -2.366€ -2.425
4101 Salarissen en sociale lasten€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
4400 Overige goederen en diensten€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 45€ 0€ -45€ -45€ -45€ -45
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 135€ 135€ 136€ 138€ 139
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 102€ 102€ 103€ 105€ 106
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -112€ 0€ 112€ 112€ 112€ 112
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 77€ 77€ 78€ 79€ 80
Saldo€ 104.305€ 57.676€ -46.629€ -48.984€ -48.438€ -48.516
Saldo€ 0€ 3.289€ 3.289€ 916€ 916€ 916
Saldo€ 808€ 263€ -545€ -557€ -570€ -583
Saldo€ 1.570€ 1.570€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 127€ 5€ -122€ -123€ -125€ -126
Saldo€ 71.741€ 52.018€ -19.723€ -20.766€ -21.028€ -20.968
Saldo€ 20.880€ 0€ -20.880€ -19.859€ -18.688€ -18.188
Saldo€ 6.898€ 157€ -6.741€ -6.635€ -6.930€ -7.497
Saldo€ 2.281€ 374€ -1.907€ -1.960€ -2.013€ -2.070
Saldo€ 0€ 916€ 916€ 916€ 916€ 916
Saldo€ 0€ 2.373€ 2.373€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 513€ 0€ -513€ -525€ -538€ -551
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 10€ 56€ 46€ 46€ 46€ 46
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
Saldo€ 115€ 192€ 77€ 77€ 77€ 77
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
Saldo€ 1.570€ 1.570€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 95€ 5€ -90€ -91€ -92€ -93
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 180€ 0€ -180€ -182€ -184€ -186
Saldo€ 1.304€ 0€ -1.304€ -1.306€ -1.307€ -1.307
Saldo€ 1.008€ 0€ -1.008€ -1.008€ -1.008€ -1.008
Saldo€ 2.328€ 20€ -2.308€ -2.308€ -2.308€ -2.308
Saldo€ 273€ 25€ -248€ -248€ -248€ -248
Saldo€ 463€ 40€ -423€ -423€ -423€ -423
Saldo€ 144€ 0€ -144€ -148€ -153€ -153
Saldo€ 309€ 0€ -309€ -317€ -328€ -328
Saldo€ 0€ 47.503€ 47.503€ 48.819€ 50.493€ 50.493
Saldo€ 568€ 504€ -64€ -479€ -454€ -204
Saldo€ 2.179€ 0€ -2.179€ -2.198€ -2.197€ -2.216
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
Saldo€ 273€ 253€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -61
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
Saldo€ 404€ 0€ -404€ -409€ -413€ -418
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 142€ 0€ -142€ -143€ -145€ -146
Saldo€ 56€ 0€ -56€ -50€ -49€ -49
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
Saldo€ 784€ 0€ -784€ -792€ -801€ -810
Saldo€ 232€ 0€ -232€ -235€ -239€ -242
Saldo€ 2.224€ 0€ -2.224€ -2.249€ -2.273€ -2.298
Saldo€ 809€ 0€ -809€ -818€ -827€ -836
Saldo€ 258€ 0€ -258€ -261€ -264€ -266
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -72€ -72€ -73
Saldo€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
Saldo€ 0€ 66€ 66€ 67€ 68€ 68
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
Saldo€ 6.487€ 0€ -6.487€ -6.646€ -6.808€ -6.978
Saldo€ 48€ 80€ 32€ 32€ 32€ 32
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 49.897€ 1.415€ -48.482€ -50.218€ -51.974€ -51.978
Saldo€ 0€ -693€ -693€ -708€ -722€ -722
Saldo€ 0€ -59€ -59€ -60€ -62€ -63
Saldo€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49€ -50
Saldo€ 0€ -126€ -126€ -128€ -131€ -134
Saldo€ 0€ -87€ -87€ -88€ -89€ -90
Saldo€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 0€ -84€ -84€ -85€ -87€ -89
Saldo€ 0€ -1.791€ -1.791€ -1.825€ -1.859€ -1.906
Saldo€ 0€ -301€ -301€ -307€ -312€ -320
Saldo€ 0€ 1.923€ 1.923€ 1.960€ 1.997€ 2.047
Saldo€ 0€ 68€ 68€ 70€ 71€ 73
Saldo€ 0€ 1.019€ 1.019€ 1.039€ 1.058€ 1.085
Saldo€ 0€ 27€ 27€ 27€ 28€ 28
Saldo€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 26
Saldo€ 0€ 36€ 36€ 37€ 37€ 38
Saldo€ 0€ 57€ 57€ 58€ 59€ 60
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 82€ 83€ 85
Saldo€ 0€ 2.091€ 2.091€ 2.131€ 2.172€ 2.226
Saldo€ 684€ 0€ -684€ -687€ -689€ -697
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 138€ 0€ -138€ -141€ -145€ -148
Saldo€ 20.742€ 0€ -20.742€ -19.718€ -18.543€ -18.040
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 56€ 0€ -56€ -56€ -56€ -56
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
Saldo€ 150€ 28€ -122€ -122€ -122€ -122
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -135€ -135€ -135
Saldo€ 760€ 0€ -760€ -772€ -774€ -782
Saldo€ 0€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129
Saldo€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
Saldo€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -37€ -37€ -38
Saldo€ 204€ 0€ -204€ -204€ -205€ -205
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 315€ 0€ -315€ -551€ -756€ -743
Saldo€ 352€ 0€ -352€ -355€ -357€ -360
Saldo€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
Saldo€ 3.221€ 0€ -3.221€ -3.299€ -3.381€ -3.465
Saldo€ 152€ 0€ -152€ -152€ -152€ -152
Saldo€ 85€ 0€ -85€ -85€ -85€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 303€ 0€ -303€ 83€ 81€ -403
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
Saldo€ 2.283€ 0€ -2.283€ -2.338€ -2.396€ -2.455
Saldo€ 63€ 175€ 112€ 113€ 115€ 116
Saldo€ 0€ 102€ 102€ 103€ 105€ 106
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ -112€ 0€ 112€ 112€ 112€ 112
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
Saldo€ 0€ 77€ 77€ 78€ 79€ 80
Saldo€ 0€ 916€ 916€ 916€ 916€ 916
Saldo€ 0€ 2.373€ 2.373€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 506€ 0€ -506€ -518€ -531€ -544
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
Saldo€ 115€ 0€ -115€ -115€ -115€ -115
Saldo€ 0€ 192€ 192€ 192€ 192€ 192
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15
Saldo€ 1.570€ 0€ -1.570€ -1.570€ -1.570€ -1.570
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.570€ 1.570€ 1.570€ 1.570€ 1.570
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
Saldo€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 180€ 0€ -180€ -182€ -184€ -186
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.254€ 0€ -1.254€ -1.257€ -1.257€ -1.257
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -49€ -50€ -50
Saldo€ 1.008€ 0€ -1.008€ -1.008€ -1.008€ -1.008
Saldo€ 2.328€ 0€ -2.328€ -2.328€ -2.328€ -2.328
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
Saldo€ 273€ 0€ -273€ -273€ -273€ -273
Saldo€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
Saldo€ 463€ 0€ -463€ -463€ -463€ -463
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
Saldo€ 144€ 0€ -144€ -148€ -153€ -153
Saldo€ 309€ 0€ -309€ -317€ -328€ -328
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 47.503€ 47.503€ 48.819€ 50.493€ 50.493
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 568€ 0€ -568€ -479€ -454€ -204
Saldo€ 0€ 504€ 504€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.719€ 0€ -1.719€ -1.738€ -1.757€ -1.776
Saldo€ 460€ 0€ -460€ -460€ -440€ -440
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
Saldo€ 273€ 0€ -273€ -276€ -279€ -282
Saldo€ 0€ 253€ 253€ 256€ 258€ 261
Saldo€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -61
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -103€ -104€ -105
Saldo€ 404€ 0€ -404€ -409€ -413€ -418
Saldo€ 58€ 0€ -58€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 142€ 0€ -142€ -143€ -145€ -146
Saldo€ 56€ 0€ -56€ -50€ -49€ -49
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -97€ -98
Saldo€ 784€ 0€ -784€ -792€ -801€ -810
Saldo€ 232€ 0€ -232€ -235€ -239€ -242
Saldo€ 2.224€ 0€ -2.224€ -2.249€ -2.273€ -2.298
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 809€ 0€ -809€ -818€ -827€ -836
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 258€ 0€ -258€ -261€ -264€ -266
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -72€ -72€ -73
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 66€ 66€ 67€ 68€ 68
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6.405€ 0€ -6.405€ -6.562€ -6.724€ -6.892
Saldo€ 82€ 0€ -82€ -84€ -84€ -86
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 465€ 0€ -465€ -497€ -538€ -542
Saldo€ 49.432€ 0€ -49.432€ -51.136€ -52.851€ -52.851
Saldo€ 0€ 1.415€ 1.415€ 1.415€ 1.415€ 1.415
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -693€ -693€ -708€ -722€ -722
Saldo€ 0€ -59€ -59€ -60€ -62€ -63
Saldo€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49€ -50
Saldo€ 0€ -126€ -126€ -128€ -131€ -134
Saldo€ 0€ -87€ -87€ -88€ -89€ -90
Saldo€ 0€ -25€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 0€ -84€ -84€ -85€ -87€ -89
Saldo€ 0€ -1.791€ -1.791€ -1.825€ -1.859€ -1.906
Saldo€ 0€ -301€ -301€ -307€ -312€ -320
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.923€ 1.923€ 1.960€ 1.997€ 2.047
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 68€ 68€ 70€ 71€ 73
Saldo€ 0€ 1.019€ 1.019€ 1.039€ 1.058€ 1.085
Saldo€ 0€ 27€ 27€ 27€ 28€ 28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25€ 26
Saldo€ 0€ 36€ 36€ 37€ 37€ 38
Saldo€ 0€ 57€ 57€ 58€ 59€ 60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 80€ 80€ 82€ 83€ 85
Saldo€ 0€ 2.091€ 2.091€ 2.131€ 2.172€ 2.226
Saldo€ 684€ 0€ -684€ -687€ -689€ -697
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 136€ 0€ -136€ -139€ -143€ -146
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 20.722€ 0€ -20.722€ -19.698€ -18.522€ -18.019
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 56€ 0€ -56€ -56€ -56€ -56
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 70€ 0€ -70€ -70€ -70€ -70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 28€ 28€ 28€ 28€ 28
Saldo€ 135€ 0€ -135€ -135€ -135€ -135
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 760€ 0€ -760€ -772€ -774€ -782
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129
Saldo€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 120€ 0€ -120€ -120€ -120€ -120
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -37€ -37€ -38
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -50€ -51€ -51
Saldo€ 154€ 0€ -154€ -154€ -154€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 315€ 0€ -315€ -551€ -756€ -743
Saldo€ 352€ 0€ -352€ -355€ -357€ -360
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.180€ 0€ -3.180€ -3.258€ -3.339€ -3.422
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
Saldo€ 152€ 0€ -152€ -152€ -152€ -152
Saldo€ 85€ 0€ -85€ -85€ -85€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 330€ 0€ -330€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ -60€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -87€ 0€ 87€ 83€ 81€ -403
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.254€ 0€ -2.254€ -2.309€ -2.366€ -2.425
Saldo€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 45€ 0€ -45€ -45€ -45€ -45
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 135€ 135€ 136€ 138€ 139
Saldo€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
Saldo€ 0€ 102€ 102€ 103€ 105€ 106
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -112€ 0€ 112€ 112€ 112€ 112
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20
Saldo€ 0€ 77€ 77€ 78€ 79€ 80