(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
5.1 Sportbeleid en activering€ 1.879€ 0€ -1.879€ -1.765€ -1.800€ -1.835
5.2 Sportaccomodaties€ 11.317€ 4.413€ -6.904€ -6.796€ -6.859€ -6.986
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie€ 11.657€ 2.722€ -8.935€ -8.978€ -9.161€ -9.355
5.4 Musea€ 2.295€ 1.123€ -1.172€ -1.134€ -1.141€ -1.103
5.5 Cultureel erfgoed€ 724€ 0€ -724€ -737€ -900€ -776
5.6 Media€ 5.527€ 0€ -5.527€ -5.637€ -5.749€ -5.749
00990039 Reserve BROA prg8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100001 Loonkosten taakveld 5.1€ 54€ 0€ -54€ -56€ -57€ -58
05100002 Omnisport€ 769€ 0€ -769€ -785€ -801€ -817
05100003 Topsportevenementen€ 362€ 0€ -362€ -217€ -221€ -226
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht€ 173€ 0€ -173€ -177€ -181€ -185
05100005 Gehandicaptensport€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -36
05100007 Rentesubsidies€ 181€ 0€ -181€ -185€ -189€ -192
05100008 Overige kosten sportbeleid€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
05100009 Gelderland Sport€ 116€ 0€ -116€ -118€ -121€ -123
05100010 Stimuleren fusies/samenw sportver€ 54€ 0€ -54€ -55€ -57€ -58
05100011 Sport is meer dan sport€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -106
05100012 JOGG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05200001 Loonkosten taakveld 5.2€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -92
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen€ 3.128€ 0€ -3.128€ -3.149€ -3.171€ -3.234
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres)€ 0€ 2.319€ 2.319€ 2.335€ 2.350€ 2.373
05200004 Het Zwembad Loenen€ 107€ 0€ -107€ -109€ -111€ -113
05200005 Zwembad De Sprenkelaar€ 491€ 0€ -491€ -501€ -510€ -520
05200006 Acress zwembaden€ 2.829€ 0€ -2.829€ -2.877€ -2.927€ -2.986
05200007 Accres Squash Matenpark€ 109€ 0€ -109€ -111€ -113€ -115
05200008 Accres sportstimulering€ 422€ 0€ -422€ -430€ -437€ -446
05200009 Accres sporthallen€ 827€ 0€ -827€ -841€ -855€ -872
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden€ 124€ 0€ -124€ -136€ -138€ -140
05200012 Sporthallen en zwembaden€ 513€ 2.007€ 1.494€ 1.519€ 1.528€ 1.546
05200013 Omnisport€ 2.376€ 0€ -2.376€ -2.198€ -2.202€ -2.204
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties€ 207€ 87€ -120€ -113€ -86€ -85
05200015 Wielerbaan en gebreken Omnisport€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05200016 Atletiekbaan Orderbos€ 98€ 0€ -98€ -98€ -98€ -98
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec€ 624€ 804€ 180€ 190€ 192€ 199
05300003 Orpheus theater€ 1.592€ 1.918€ 326€ 329€ 329€ 313
05300005 Professionele podiumkunst€ 4.452€ 0€ -4.452€ -4.545€ -4.641€ -4.746
05300006 Programma cultuur€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
05300007 Loonkosten taakveld 5.3€ 242€ 0€ -242€ -248€ -253€ -260
05300008 Amateurkunst€ 292€ 0€ -292€ -298€ -304€ -310
05300009 Professionele kunst€ 310€ 0€ -310€ -316€ -320€ -325
05300010 Creatieve industrie€ 3.749€ 0€ -3.749€ -3.689€ -3.757€ -3.815
05700012 Kunst in de openbare ruimte€ 355€ 0€ -355€ -360€ -365€ -369
05400001 CODA museum€ 921€ 1.108€ 187€ 197€ 218€ 257
05400002 Archeologie€ 111€ 15€ -96€ -44€ -45€ -45
05400003 Cultuurhistorie€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
05400004 Erfgoedplatform€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
05400005 CODA: museum€ 1.183€ 0€ -1.183€ -1.206€ -1.231€ -1.231
05400006 Archeologisch onderzoek calamiteiten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05500001 Historische objecten€ 8€ 0€ -8€ -8€ -158€ -158
05500002 Kleine monumenten€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -29
05500003 Particuliere monumenten€ 212€ 0€ -212€ -214€ -215€ -77
05500004 Loonkosten taakveld 5.5€ 476€ 0€ -476€ -487€ -499€ -512
05500005 Gevelfonds€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05600001 Loonkosten taakveld 5.6€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
05600002 CODA€ 5.502€ 0€ -5.502€ -5.612€ -5.723€ -5.723
05600004 Onderzoek budgetsubsidies€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -57
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 769€ 0€ -769€ -785€ -801€ -817
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 212€ 0€ -212€ -217€ -221€ -226
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 173€ 0€ -173€ -177€ -181€ -185
4360 Subsidies€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4360 Subsidies€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -36
4360 Subsidies€ 181€ 0€ -181€ -185€ -189€ -192
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 116€ 0€ -116€ -118€ -121€ -123
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 54€ 0€ -54€ -55€ -57€ -58
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -106
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 85€ 0€ -85€ -86€ -88€ -91
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4360 Subsidies€ 3.096€ 0€ -3.096€ -3.116€ -3.137€ -3.200
4400 Overige goederen en diensten€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -34
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 2.319€ 2.319€ 2.335€ 2.350€ 2.373
4360 Subsidies€ 107€ 0€ -107€ -109€ -111€ -113
4360 Subsidies€ 491€ 0€ -491€ -501€ -510€ -520
4360 Subsidies€ 2.829€ 0€ -2.829€ -2.877€ -2.927€ -2.986
4360 Subsidies€ 109€ 0€ -109€ -111€ -113€ -115
4360 Subsidies€ 422€ 0€ -422€ -430€ -437€ -446
4360 Subsidies€ 827€ 0€ -827€ -841€ -855€ -872
4400 Overige goederen en diensten€ 124€ 0€ -124€ -136€ -138€ -140
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 57€ 0€ -57€ -58€ -59€ -60
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 357€ 0€ -357€ -361€ -365€ -372
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 81€ 0€ -81€ -74€ -67€ -61
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 2.007€ 2.007€ 2.030€ 2.037€ 2.057
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 157€ 0€ -157€ -158€ -161€ -163
4422 Waterschapslasten€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4490 Verzekeringen€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 1.428€ 0€ -1.428€ -1.277€ -1.302€ -1.328
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 746€ 0€ -746€ -718€ -693€ -667
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
4410 Nuts€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
4420 Belastingen€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4421 Zuiveringslasten€ 9€ 0€ -9€ -10€ -10€ -10
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 102€ 0€ -102€ -96€ -71€ -71
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 47€ 0€ -47€ -45€ -43€ -41
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49
8450 Huren€ 0€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1
4820 Afschrijvingen€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 19€ 0€ -19€ -18€ -18€ -17
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4422 Waterschapslasten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 400€ 0€ -400€ -408€ -416€ -425
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 180€ 0€ -180€ -171€ -163€ -155
8450 Huren€ 0€ 804€ 804€ 813€ 816€ 824
4420 Belastingen€ 95€ 0€ -95€ -96€ -98€ -99
4422 Waterschapslasten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 874€ 0€ -874€ -892€ -910€ -928
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 618€ 0€ -618€ -600€ -583€ -564
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 100€ 100€ 102€ 103€ 105
8450 Huren€ 0€ 1.818€ 1.818€ 1.820€ 1.822€ 1.804
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 4.452€ 0€ -4.452€ -4.545€ -4.641€ -4.746
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
4100 Salarissen en sociale lasten€ 239€ 0€ -239€ -245€ -250€ -257
4101 Salarissen en sociale lasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4360 Subsidies€ 292€ 0€ -292€ -298€ -304€ -310
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 210€ 0€ -210€ -215€ -219€ -223
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
4360 Subsidies€ 1.194€ 0€ -1.194€ -1.215€ -1.237€ -1.261
4400 Overige goederen en diensten€ 187€ 0€ -187€ -63€ -65€ -68
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 2.368€ 0€ -2.368€ -2.411€ -2.455€ -2.486
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 119€ 0€ -119€ -121€ -124€ -126
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 197€ 0€ -197€ -199€ -201€ -203
4490 Verzekeringen€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -19
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4490 Verzekeringen€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
4820 Afschrijvingen€ 508€ 0€ -508€ -518€ -519€ -500
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 343€ 0€ -343€ -333€ -322€ -312
8450 Huren€ 0€ 1.108€ 1.108€ 1.119€ 1.131€ 1.142
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 48€ 0€ -48€ -48€ -49€ -50
4402 Stelposten€ 63€ 0€ -63€ -11€ -11€ -11
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 16
4400 Overige goederen en diensten€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 1.183€ 0€ -1.183€ -1.206€ -1.231€ -1.231
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -150€ -150
4410 Nuts€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4420 Belastingen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 72€ 0€ -72€ -74€ -75€ -77
4402 Stelposten€ 140€ 0€ -140€ -140€ -140€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 470€ 0€ -470€ -481€ -493€ -506
4101 Salarissen en sociale lasten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 5.502€ 0€ -5.502€ -5.612€ -5.723€ -5.723
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 33.399€ 8.258€ -25.141€ -25.047€ -25.610€ -25.804
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.879€ 0€ -1.879€ -1.765€ -1.800€ -1.835
Saldo€ 11.317€ 4.413€ -6.904€ -6.796€ -6.859€ -6.986
Saldo€ 11.657€ 2.722€ -8.935€ -8.978€ -9.161€ -9.355
Saldo€ 2.295€ 1.123€ -1.172€ -1.134€ -1.141€ -1.103
Saldo€ 724€ 0€ -724€ -737€ -900€ -776
Saldo€ 5.527€ 0€ -5.527€ -5.637€ -5.749€ -5.749
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 54€ 0€ -54€ -56€ -57€ -58
Saldo€ 769€ 0€ -769€ -785€ -801€ -817
Saldo€ 362€ 0€ -362€ -217€ -221€ -226
Saldo€ 173€ 0€ -173€ -177€ -181€ -185
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
Saldo€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -36
Saldo€ 181€ 0€ -181€ -185€ -189€ -192
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 116€ 0€ -116€ -118€ -121€ -123
Saldo€ 54€ 0€ -54€ -55€ -57€ -58
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -92
Saldo€ 3.128€ 0€ -3.128€ -3.149€ -3.171€ -3.234
Saldo€ 0€ 2.319€ 2.319€ 2.335€ 2.350€ 2.373
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -109€ -111€ -113
Saldo€ 491€ 0€ -491€ -501€ -510€ -520
Saldo€ 2.829€ 0€ -2.829€ -2.877€ -2.927€ -2.986
Saldo€ 109€ 0€ -109€ -111€ -113€ -115
Saldo€ 422€ 0€ -422€ -430€ -437€ -446
Saldo€ 827€ 0€ -827€ -841€ -855€ -872
Saldo€ 124€ 0€ -124€ -136€ -138€ -140
Saldo€ 513€ 2.007€ 1.494€ 1.519€ 1.528€ 1.546
Saldo€ 2.376€ 0€ -2.376€ -2.198€ -2.202€ -2.204
Saldo€ 207€ 87€ -120€ -113€ -86€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 98€ 0€ -98€ -98€ -98€ -98
Saldo€ 624€ 804€ 180€ 190€ 192€ 199
Saldo€ 1.592€ 1.918€ 326€ 329€ 329€ 313
Saldo€ 4.452€ 0€ -4.452€ -4.545€ -4.641€ -4.746
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
Saldo€ 242€ 0€ -242€ -248€ -253€ -260
Saldo€ 292€ 0€ -292€ -298€ -304€ -310
Saldo€ 310€ 0€ -310€ -316€ -320€ -325
Saldo€ 3.749€ 0€ -3.749€ -3.689€ -3.757€ -3.815
Saldo€ 355€ 0€ -355€ -360€ -365€ -369
Saldo€ 921€ 1.108€ 187€ 197€ 218€ 257
Saldo€ 111€ 15€ -96€ -44€ -45€ -45
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 1.183€ 0€ -1.183€ -1.206€ -1.231€ -1.231
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -158€ -158
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -29
Saldo€ 212€ 0€ -212€ -214€ -215€ -77
Saldo€ 476€ 0€ -476€ -487€ -499€ -512
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
Saldo€ 5.502€ 0€ -5.502€ -5.612€ -5.723€ -5.723
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -57
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 769€ 0€ -769€ -785€ -801€ -817
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 212€ 0€ -212€ -217€ -221€ -226
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 173€ 0€ -173€ -177€ -181€ -185
Saldo€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
Saldo€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -36
Saldo€ 181€ 0€ -181€ -185€ -189€ -192
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 116€ 0€ -116€ -118€ -121€ -123
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 54€ 0€ -54€ -55€ -57€ -58
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 85€ 0€ -85€ -86€ -88€ -91
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 3.096€ 0€ -3.096€ -3.116€ -3.137€ -3.200
Saldo€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2.319€ 2.319€ 2.335€ 2.350€ 2.373
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -109€ -111€ -113
Saldo€ 491€ 0€ -491€ -501€ -510€ -520
Saldo€ 2.829€ 0€ -2.829€ -2.877€ -2.927€ -2.986
Saldo€ 109€ 0€ -109€ -111€ -113€ -115
Saldo€ 422€ 0€ -422€ -430€ -437€ -446
Saldo€ 827€ 0€ -827€ -841€ -855€ -872
Saldo€ 124€ 0€ -124€ -136€ -138€ -140
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 57€ 0€ -57€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 357€ 0€ -357€ -361€ -365€ -372
Saldo€ 81€ 0€ -81€ -74€ -67€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2.007€ 2.007€ 2.030€ 2.037€ 2.057
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 157€ 0€ -157€ -158€ -161€ -163
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.428€ 0€ -1.428€ -1.277€ -1.302€ -1.328
Saldo€ 746€ 0€ -746€ -718€ -693€ -667
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -96€ -71€ -71
Saldo€ 47€ 0€ -47€ -45€ -43€ -41
Saldo€ 0€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49
Saldo€ 0€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -80€ -81€ -82
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -18€ -18€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 400€ 0€ -400€ -408€ -416€ -425
Saldo€ 180€ 0€ -180€ -171€ -163€ -155
Saldo€ 0€ 804€ 804€ 813€ 816€ 824
Saldo€ 95€ 0€ -95€ -96€ -98€ -99
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 874€ 0€ -874€ -892€ -910€ -928
Saldo€ 618€ 0€ -618€ -600€ -583€ -564
Saldo€ 0€ 100€ 100€ 102€ 103€ 105
Saldo€ 0€ 1.818€ 1.818€ 1.820€ 1.822€ 1.804
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.452€ 0€ -4.452€ -4.545€ -4.641€ -4.746
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -42
Saldo€ 239€ 0€ -239€ -245€ -250€ -257
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 292€ 0€ -292€ -298€ -304€ -310
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 210€ 0€ -210€ -215€ -219€ -223
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -102
Saldo€ 1.194€ 0€ -1.194€ -1.215€ -1.237€ -1.261
Saldo€ 187€ 0€ -187€ -63€ -65€ -68
Saldo€ 2.368€ 0€ -2.368€ -2.411€ -2.455€ -2.486
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 119€ 0€ -119€ -121€ -124€ -126
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 197€ 0€ -197€ -199€ -201€ -203
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
Saldo€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ 508€ 0€ -508€ -518€ -519€ -500
Saldo€ 343€ 0€ -343€ -333€ -322€ -312
Saldo€ 0€ 1.108€ 1.108€ 1.119€ 1.131€ 1.142
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 48€ 0€ -48€ -48€ -49€ -50
Saldo€ 63€ 0€ -63€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 15€ 15€ 15€ 15€ 16
Saldo€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.183€ 0€ -1.183€ -1.206€ -1.231€ -1.231
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -150€ -150
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 72€ 0€ -72€ -74€ -75€ -77
Saldo€ 140€ 0€ -140€ -140€ -140€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 470€ 0€ -470€ -481€ -493€ -506
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 5.502€ 0€ -5.502€ -5.612€ -5.723€ -5.723
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4