(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2018Baten 2018Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 14.026€ 1.937€ -12.089€ -12.237€ -12.310€ -12.159
6.2 Wijkteams€ 12.233€ 139€ -12.094€ -11.811€ -11.929€ -12.158
6.5 Arbeidsparticipatie€ 188€ 0€ -188€ -192€ -196€ -199
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)€ 3.322€ 5.117€ 1.795€ 1.773€ 1.708€ 1.739
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ 27.295€ 659€ -26.636€ -26.956€ -27.785€ -28.782
6.81 Geëscaleerde zorg 18+€ 51.065€ 2.186€ -48.879€ -50.486€ -50.979€ -51.697
7.1 Volksgezondheid€ 1.579€ 0€ -1.579€ -1.630€ -1.685€ -1.673
00990019 Reserve sociaal domein prg 7€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
06100011 Ontmoeten€ 3.533€ 0€ -3.533€ -3.579€ -3.584€ -3.249
06100012 Toeleiding/begeleiding naar particip€ 612€ 0€ -612€ -620€ -621€ -633
06100013 Dagbesteding€ 3.607€ 0€ -3.607€ -3.625€ -3.628€ -3.701
06100014 Mantelzorgondersteuning€ 700€ 0€ -700€ -710€ -710€ -725
06100015 Vrijwilligersondersteuning€ 1.069€ 0€ -1.069€ -1.080€ -1.081€ -1.102
06100016 Stelpost reservering€ 242€ 0€ -242€ -249€ -257€ -262
06100017 Mantelzorgcompliment€ 524€ 0€ -524€ -535€ -546€ -557
06100018 Uitvoering subsidieregeling€ 102€ 0€ -102€ -104€ -105€ -106
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties€ 842€ 0€ -842€ -857€ -872€ -889
06100021 Accres overige panden€ 229€ 0€ -229€ -233€ -237€ -242
06100022 Accres compensatiegelden€ 254€ 0€ -254€ -258€ -263€ -268
06100023 Subsidie huisv maatsch instellingen€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
06100024 Renteloze geldleningen€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
06100025 Keerkring 72€ 56€ 74€ 18€ 18€ 19€ 19
06100029 Salarissen jzw taakveld 6.1 pr 7€ 1.120€ 0€ -1.120€ -1.147€ -1.175€ -1.205
06100035 Wijk- en buurtcentra€ 266€ 934€ 668€ 678€ 682€ 691
06100036 MFA Het Kristal€ 282€ 386€ 104€ 105€ 108€ 109
06100037 MFC dok Zuid€ 367€ 364€ -3€ 1€ 2€ 5
06100038 MFC's en MFA's overig€ 156€ 179€ 23€ 23€ 24€ 23
06100040 Vluchtelingenproject€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100041 Vrijwilligersverzekering€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
06100019 Slachtofferhulp€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
06200001 Onderhoud Topicus€ 0€ 0€ 0€ -1€ -2€ -4
06200003 Indicatie-adviezen WMO-voorzieningen€ 334€ 0€ -334€ -337€ -341€ -345
06200004 Ondersteuning PGB€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -54
06200005 Digitale soc kaart+voorlichting€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -39
06200006 Inhuur personeel derden€ 557€ 0€ -557€ -559€ -562€ -568
06200007 Cliëntondersteuning€ 4.834€ 0€ -4.834€ -4.884€ -4.889€ -4.987
06200008 Crisisopvang sociale wijkteams€ 179€ 0€ -179€ -181€ -183€ -185
06200009 Organisatiekosten sociale wijkteams€ 2.563€ 0€ -2.563€ -2.184€ -2.198€ -2.222
06200010 Kosten WMO- en VWI-raad€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
06200011 Innovaties en fluctuaties€ 234€ 0€ -234€ -188€ -192€ -195
06200012 Klanttevredenheidsonderzoek€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
06200013 Loonkosten taakveld 6.2€ 3.319€ 139€ -3.180€ -3.263€ -3.345€ -3.432
06200016 Innovatie zorg en werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200017 Pilot housing first€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200019 Inschakelen POH€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06500001 St. Samenspraak€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
06500002 St. Vluchtelingenwerk€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
06500003 Integratie met Nederlanders€ 66€ 0€ -66€ -68€ -69€ -70
06500042 Bed bad en brood€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600001 Woningaanpassingen€ 719€ 0€ -719€ -735€ -750€ -765
06600002 Scootmobielen, fietsen en rolstoelen€ 1.342€ 6€ -1.336€ -1.364€ -1.393€ -1.421
06600003 Auto-aanpassingen/bruikleenautos€ 79€ 0€ -79€ -81€ -82€ -84
06600004 Beheer en onderhoud€ 1.076€ 0€ -1.076€ -1.098€ -1.121€ -1.144
06600005 Gehandicaptenparkeerkaart€ 89€ 88€ -1€ -2€ -2€ -3
06600006 Eigen bijdrage maatw.vz opvang Wmo€ 0€ 5.023€ 5.023€ 5.071€ 5.074€ 5.175
06600007 Loonkosten taakveld 6.6€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -19
06600008 Ten onrechte uitgekeerde WMO-voorz.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710023 Afbouw HV1 en HV3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710002 Regie op gestructureerd huish vh HV2€ 4.082€ 0€ -4.082€ -4.290€ -4.610€ -5.297
06710003 Tegemoetkoming hulp bij huishouden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710004 Individuele vergoedingen bovenlokaal€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
06710005 Autokosten individueel vervoer€ 161€ 0€ -161€ -164€ -168€ -171
06710006 Individueel taxivervoer€ 97€ 3€ -94€ -96€ -98€ -100
06710009 Maatwerkvoorziening natura immat Wmo€ 1.992€ 0€ -1.992€ -2.026€ -2.005€ -2.005
06710010 PGB beschermd wonen€ 1.373€ 0€ -1.373€ -1.400€ -1.427€ -1.427
06710011 PGB maatschappelijke opvang€ 153€ 0€ -153€ -153€ -153€ -153
06710012 Maatwerkvoorz natura immaterieel wmo€ 12.224€ 0€ -12.224€ -12.154€ -12.529€ -12.778
06710019 Collectief vervoer WMO€ 3.164€ 656€ -2.508€ -2.568€ -2.632€ -2.684
06710020 Overige kosten Collectief vervoer WM€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
06710022 Schoon huis€ 3.906€ 0€ -3.906€ -3.960€ -4.016€ -4.016
06710024 Ten onrechte uitgekeerde PGB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810001 Maatschappelijke opvang€ 3.120€ 0€ -3.120€ -3.163€ -3.172€ -3.236
06810002 Heroine-verstrekking€ 611€ 613€ 2€ 1€ 1€ 2
06810003 Vrouwenopvang algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810004 Moviera€ 1.548€ 0€ -1.548€ -1.580€ -1.613€ -1.645
06810005 Subsidie overig vrouwenopvang€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810006 Stimenz Veilig thuis incl tolken€ 991€ 0€ -991€ -1.002€ -1.013€ -1.033
06810007 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit€ 107€ 0€ -107€ -108€ -109€ -112
06810008 Projecten€ 379€ 0€ -379€ -395€ -412€ -420
06810009 Daderkamer€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
06810010 MD-project€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
06810011 Budgetruimte -tekort Vr.opv centrumf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810012 Maatwerk beschermd wonen€ 42.067€ 0€ -42.067€ -43.534€ -43.973€ -44.570
06810013 Maatwerkvoorzieningen opvang€ 1.476€ 0€ -1.476€ -1.522€ -1.516€ -1.516
06810014 Regiogemeenten multiproblem 2 proc€ 0€ 323€ 323€ 328€ 335€ 335
06810017 Loonkosten taakveld 6.81€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
06810018 Omnizorg€ 632€ 856€ 224€ 232€ 238€ 246
06810019 Bijdrage NHC€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810020 Regio project transformatie BW/MO€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810021 Regiogemeenten tijd verblijf LVB€ 0€ 394€ 394€ 394€ 394€ 394
07100001 Loonkosten taakveld 7.1€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
07100002 GGD algemeen aandeel€ 1.272€ 0€ -1.272€ -1.318€ -1.366€ -1.351
07100003 Kosten lijkschouw€ 118€ 0€ -118€ -119€ -121€ -122
07100004 Volksgezondheid€ 146€ 0€ -146€ -149€ -153€ -154
07100005 Uitvoeren gezondheidspreventie (Menz€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 3.698€ 0€ -3.698€ -3.732€ -3.736€ -3.811
4402 Stelposten€ -165€ 0€ 165€ 153€ 152€ 562
4360 Subsidies€ 612€ 0€ -612€ -620€ -621€ -633
4360 Subsidies€ 3.607€ 0€ -3.607€ -3.625€ -3.628€ -3.701
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 700€ 0€ -700€ -710€ -710€ -725
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 1.069€ 0€ -1.069€ -1.080€ -1.081€ -1.102
4360 Subsidies€ 242€ 0€ -242€ -249€ -257€ -262
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 524€ 0€ -524€ -535€ -546€ -557
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 102€ 0€ -102€ -104€ -105€ -106
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 842€ 0€ -842€ -857€ -872€ -889
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 229€ 0€ -229€ -233€ -237€ -242
4360 Subsidies€ 254€ 0€ -254€ -258€ -263€ -268
4360 Subsidies€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
4360 Subsidies€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4820 Afschrijvingen€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 22€ 0€ -22€ -21€ -21€ -20
8450 Huren€ 0€ 74€ 74€ 74€ 75€ 75
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.106€ 0€ -1.106€ -1.133€ -1.161€ -1.190
4101 Salarissen en sociale lasten€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -42
4422 Waterschapslasten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 156€ 0€ -156€ -158€ -159€ -161
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 60€ 0€ -60€ -57€ -54€ -50
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 825€ 825€ 834€ 837€ 845
8518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld€ 0€ 109€ 109€ 109€ 109€ 109
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -2€ -2€ -2
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 89€ 0€ -89€ -91€ -93€ -95
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 103€ 0€ -103€ -101€ -99€ -98
8450 Huren€ 0€ 386€ 386€ 390€ 394€ 398
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4490 Verzekeringen€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 177€ 0€ -177€ -180€ -184€ -188
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 155€ 0€ -155€ -152€ -148€ -144
8450 Huren€ 0€ 364€ 364€ 368€ 370€ 373
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 46€ 0€ -46€ -47€ -48€ -49
4820 Afschrijvingen€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -57
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 46€ 0€ -46€ -46€ -44€ -43
8450 Huren€ 0€ 179€ 179€ 181€ 182€ 184
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
4360 Subsidies€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
4400 Overige goederen en diensten€ 117€ 0€ -117€ -118€ -119€ -121
4402 Stelposten€ -117€ 0€ 117€ 117€ 117€ 117
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 334€ 0€ -334€ -337€ -341€ -345
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -54
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -39
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 557€ 0€ -557€ -559€ -562€ -568
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 4.834€ 0€ -4.834€ -4.884€ -4.889€ -4.987
4400 Overige goederen en diensten€ 179€ 0€ -179€ -181€ -183€ -185
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2.563€ 0€ -2.563€ -2.184€ -2.198€ -2.222
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 234€ 0€ -234€ -188€ -192€ -195
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.277€ 0€ -3.277€ -3.359€ -3.441€ -3.527
4101 Salarissen en sociale lasten€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
4360 Subsidies€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
4360 Subsidies€ 66€ 0€ -66€ -68€ -69€ -70
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 719€ 0€ -719€ -735€ -750€ -765
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.342€ 0€ -1.342€ -1.370€ -1.399€ -1.427
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 79€ 0€ -79€ -81€ -82€ -84
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.076€ 0€ -1.076€ -1.098€ -1.121€ -1.144
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4480 Adviezen€ 61€ 0€ -61€ -62€ -62€ -63
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 88€ 88€ 88€ 89€ 89
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 5.023€ 5.023€ 5.071€ 5.074€ 5.175
4100 Salarissen en sociale lasten€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -19
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 4.082€ 0€ -4.082€ -4.290€ -4.610€ -5.297
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 161€ 0€ -161€ -164€ -168€ -171
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 97€ 0€ -97€ -99€ -101€ -103
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.992€ 0€ -1.992€ -2.026€ -2.005€ -2.005
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.373€ 0€ -1.373€ -1.400€ -1.427€ -1.427
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 153€ 0€ -153€ -153€ -153€ -153
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 12.224€ 0€ -12.224€ -12.154€ -12.529€ -12.778
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 3.164€ 0€ -3.164€ -3.230€ -3.299€ -3.365
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 239€ 239€ 241€ 243€ 248
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 417€ 417€ 421€ 424€ 433
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 3.906€ 0€ -3.906€ -3.960€ -4.016€ -4.016
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 3.180€ 0€ -3.180€ -3.223€ -3.232€ -3.296
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -60€ 0€ 60€ 60€ 60€ 60
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 611€ 0€ -611€ -618€ -631€ -643
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 613€ 613€ 619€ 632€ 645
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 1.548€ 0€ -1.548€ -1.580€ -1.613€ -1.645
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 991€ 0€ -991€ -1.002€ -1.013€ -1.033
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 107€ 0€ -107€ -108€ -109€ -112
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 379€ 0€ -379€ -395€ -412€ -420
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
4360 Subsidies€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 42.067€ 0€ -42.067€ -43.534€ -43.973€ -44.570
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.476€ 0€ -1.476€ -1.522€ -1.516€ -1.516
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 323€ 323€ 328€ 335€ 335
4100 Salarissen en sociale lasten€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4422 Waterschapslasten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4470 Onderhoud vastgoed€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 36€ 0€ -36€ -37€ -38€ -38
4820 Afschrijvingen€ 334€ 0€ -334€ -340€ -347€ -354
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 214€ 0€ -214€ -208€ -201€ -194
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
8450 Huren€ 0€ 846€ 846€ 855€ 864€ 872
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 394€ 394€ 394€ 394€ 394
4100 Salarissen en sociale lasten€ 42€ 0€ -42€ -43€ -44€ -45
4101 Salarissen en sociale lasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4402 Stelposten€ 71€ 0€ -71€ -71€ -71€ -30
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 1.201€ 0€ -1.201€ -1.247€ -1.295€ -1.321
4400 Overige goederen en diensten€ 118€ 0€ -118€ -119€ -121€ -122
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 146€ 0€ -146€ -149€ -153€ -154
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 109.708€ 10.483€ -99.225€ -101.539€ -103.176€ -104.929
Saldo€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 14.026€ 1.937€ -12.089€ -12.237€ -12.310€ -12.159
Saldo€ 12.233€ 139€ -12.094€ -11.811€ -11.929€ -12.158
Saldo€ 188€ 0€ -188€ -192€ -196€ -199
Saldo€ 3.322€ 5.117€ 1.795€ 1.773€ 1.708€ 1.739
Saldo€ 27.295€ 659€ -26.636€ -26.956€ -27.785€ -28.782
Saldo€ 51.065€ 2.186€ -48.879€ -50.486€ -50.979€ -51.697
Saldo€ 1.579€ 0€ -1.579€ -1.630€ -1.685€ -1.673
Saldo€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.533€ 0€ -3.533€ -3.579€ -3.584€ -3.249
Saldo€ 612€ 0€ -612€ -620€ -621€ -633
Saldo€ 3.607€ 0€ -3.607€ -3.625€ -3.628€ -3.701
Saldo€ 700€ 0€ -700€ -710€ -710€ -725
Saldo€ 1.069€ 0€ -1.069€ -1.080€ -1.081€ -1.102
Saldo€ 242€ 0€ -242€ -249€ -257€ -262
Saldo€ 524€ 0€ -524€ -535€ -546€ -557
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -104€ -105€ -106
Saldo€ 842€ 0€ -842€ -857€ -872€ -889
Saldo€ 229€ 0€ -229€ -233€ -237€ -242
Saldo€ 254€ 0€ -254€ -258€ -263€ -268
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
Saldo€ 56€ 74€ 18€ 18€ 19€ 19
Saldo€ 1.120€ 0€ -1.120€ -1.147€ -1.175€ -1.205
Saldo€ 266€ 934€ 668€ 678€ 682€ 691
Saldo€ 282€ 386€ 104€ 105€ 108€ 109
Saldo€ 367€ 364€ -3€ 1€ 2€ 5
Saldo€ 156€ 179€ 23€ 23€ 24€ 23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ -1€ -2€ -4
Saldo€ 334€ 0€ -334€ -337€ -341€ -345
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -54
Saldo€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -39
Saldo€ 557€ 0€ -557€ -559€ -562€ -568
Saldo€ 4.834€ 0€ -4.834€ -4.884€ -4.889€ -4.987
Saldo€ 179€ 0€ -179€ -181€ -183€ -185
Saldo€ 2.563€ 0€ -2.563€ -2.184€ -2.198€ -2.222
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
Saldo€ 234€ 0€ -234€ -188€ -192€ -195
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 3.319€ 139€ -3.180€ -3.263€ -3.345€ -3.432
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 66€ 0€ -66€ -68€ -69€ -70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 719€ 0€ -719€ -735€ -750€ -765
Saldo€ 1.342€ 6€ -1.336€ -1.364€ -1.393€ -1.421
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -81€ -82€ -84
Saldo€ 1.076€ 0€ -1.076€ -1.098€ -1.121€ -1.144
Saldo€ 89€ 88€ -1€ -2€ -2€ -3
Saldo€ 0€ 5.023€ 5.023€ 5.071€ 5.074€ 5.175
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.082€ 0€ -4.082€ -4.290€ -4.610€ -5.297
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
Saldo€ 161€ 0€ -161€ -164€ -168€ -171
Saldo€ 97€ 3€ -94€ -96€ -98€ -100
Saldo€ 1.992€ 0€ -1.992€ -2.026€ -2.005€ -2.005
Saldo€ 1.373€ 0€ -1.373€ -1.400€ -1.427€ -1.427
Saldo€ 153€ 0€ -153€ -153€ -153€ -153
Saldo€ 12.224€ 0€ -12.224€ -12.154€ -12.529€ -12.778
Saldo€ 3.164€ 656€ -2.508€ -2.568€ -2.632€ -2.684
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 3.906€ 0€ -3.906€ -3.960€ -4.016€ -4.016
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.120€ 0€ -3.120€ -3.163€ -3.172€ -3.236
Saldo€ 611€ 613€ 2€ 1€ 1€ 2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.548€ 0€ -1.548€ -1.580€ -1.613€ -1.645
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 991€ 0€ -991€ -1.002€ -1.013€ -1.033
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -108€ -109€ -112
Saldo€ 379€ 0€ -379€ -395€ -412€ -420
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 42.067€ 0€ -42.067€ -43.534€ -43.973€ -44.570
Saldo€ 1.476€ 0€ -1.476€ -1.522€ -1.516€ -1.516
Saldo€ 0€ 323€ 323€ 328€ 335€ 335
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 632€ 856€ 224€ 232€ 238€ 246
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 394€ 394€ 394€ 394€ 394
Saldo€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
Saldo€ 1.272€ 0€ -1.272€ -1.318€ -1.366€ -1.351
Saldo€ 118€ 0€ -118€ -119€ -121€ -122
Saldo€ 146€ 0€ -146€ -149€ -153€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 445€ 445€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.698€ 0€ -3.698€ -3.732€ -3.736€ -3.811
Saldo€ -165€ 0€ 165€ 153€ 152€ 562
Saldo€ 612€ 0€ -612€ -620€ -621€ -633
Saldo€ 3.607€ 0€ -3.607€ -3.625€ -3.628€ -3.701
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 700€ 0€ -700€ -710€ -710€ -725
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.069€ 0€ -1.069€ -1.080€ -1.081€ -1.102
Saldo€ 242€ 0€ -242€ -249€ -257€ -262
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 524€ 0€ -524€ -535€ -546€ -557
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 102€ 0€ -102€ -104€ -105€ -106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 842€ 0€ -842€ -857€ -872€ -889
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 229€ 0€ -229€ -233€ -237€ -242
Saldo€ 254€ 0€ -254€ -258€ -263€ -268
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
Saldo€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 22€ 0€ -22€ -21€ -21€ -20
Saldo€ 0€ 74€ 74€ 74€ 75€ 75
Saldo€ 1.106€ 0€ -1.106€ -1.133€ -1.161€ -1.190
Saldo€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 40€ 0€ -40€ -40€ -41€ -42
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 156€ 0€ -156€ -158€ -159€ -161
Saldo€ 60€ 0€ -60€ -57€ -54€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 825€ 825€ 834€ 837€ 845
Saldo€ 0€ 109€ 109€ 109€ 109€ 109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 89€ 0€ -89€ -91€ -93€ -95
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -101€ -99€ -98
Saldo€ 0€ 386€ 386€ 390€ 394€ 398
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 177€ 0€ -177€ -180€ -184€ -188
Saldo€ 155€ 0€ -155€ -152€ -148€ -144
Saldo€ 0€ 364€ 364€ 368€ 370€ 373
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -47€ -48€ -49
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -54€ -55€ -57
Saldo€ 46€ 0€ -46€ -46€ -44€ -43
Saldo€ 0€ 179€ 179€ 181€ 182€ 184
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 117€ 0€ -117€ -118€ -119€ -121
Saldo€ -117€ 0€ 117€ 117€ 117€ 117
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 334€ 0€ -334€ -337€ -341€ -345
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -54
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -39
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 557€ 0€ -557€ -559€ -562€ -568
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.834€ 0€ -4.834€ -4.884€ -4.889€ -4.987
Saldo€ 179€ 0€ -179€ -181€ -183€ -185
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.563€ 0€ -2.563€ -2.184€ -2.198€ -2.222
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 234€ 0€ -234€ -188€ -192€ -195
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.277€ 0€ -3.277€ -3.359€ -3.441€ -3.527
Saldo€ 42€ 0€ -42€ -43€ -43€ -44
Saldo€ 0€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 66€ 0€ -66€ -68€ -69€ -70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 719€ 0€ -719€ -735€ -750€ -765
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.342€ 0€ -1.342€ -1.370€ -1.399€ -1.427
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
Saldo€ 79€ 0€ -79€ -81€ -82€ -84
Saldo€ 1.076€ 0€ -1.076€ -1.098€ -1.121€ -1.144
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
Saldo€ 61€ 0€ -61€ -62€ -62€ -63
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 88€ 88€ 88€ 89€ 89
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 5.023€ 5.023€ 5.071€ 5.074€ 5.175
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.082€ 0€ -4.082€ -4.290€ -4.610€ -5.297
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
Saldo€ 161€ 0€ -161€ -164€ -168€ -171
Saldo€ 97€ 0€ -97€ -99€ -101€ -103
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
Saldo€ 1.992€ 0€ -1.992€ -2.026€ -2.005€ -2.005
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.373€ 0€ -1.373€ -1.400€ -1.427€ -1.427
Saldo€ 153€ 0€ -153€ -153€ -153€ -153
Saldo€ 12.224€ 0€ -12.224€ -12.154€ -12.529€ -12.778
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.164€ 0€ -3.164€ -3.230€ -3.299€ -3.365
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 239€ 239€ 241€ 243€ 248
Saldo€ 0€ 417€ 417€ 421€ 424€ 433
Saldo€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.906€ 0€ -3.906€ -3.960€ -4.016€ -4.016
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.180€ 0€ -3.180€ -3.223€ -3.232€ -3.296
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -60€ 0€ 60€ 60€ 60€ 60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 611€ 0€ -611€ -618€ -631€ -643
Saldo€ 0€ 613€ 613€ 619€ 632€ 645
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.548€ 0€ -1.548€ -1.580€ -1.613€ -1.645
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 991€ 0€ -991€ -1.002€ -1.013€ -1.033
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 107€ 0€ -107€ -108€ -109€ -112
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 379€ 0€ -379€ -395€ -412€ -420
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
Saldo€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 42.067€ 0€ -42.067€ -43.534€ -43.973€ -44.570
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.476€ 0€ -1.476€ -1.522€ -1.516€ -1.516
Saldo€ 0€ 323€ 323€ 328€ 335€ 335
Saldo€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
Saldo€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 17€ 0€ -17€ -17€ -18€ -18
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -37€ -38€ -38
Saldo€ 334€ 0€ -334€ -340€ -347€ -354
Saldo€ 214€ 0€ -214€ -208€ -201€ -194
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 846€ 846€ 855€ 864€ 872
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 394€ 394€ 394€ 394€ 394
Saldo€ 42€ 0€ -42€ -43€ -44€ -45
Saldo€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 71€ 0€ -71€ -71€ -71€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.201€ 0€ -1.201€ -1.247€ -1.295€ -1.321
Saldo€ 118€ 0€ -118€ -119€ -121€ -122
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 146€ 0€ -146€ -149€ -153€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0